Equip rectoral

Mercè Pallàs Llaberia

Mercè Pallàs Lliberia

Delegada del rector per a Instituts de Recerca

Vicerectorat de Recerca