Equip rectoral

Mercè Pallàs Llaberia

Mercè Pallàs Lliberia

Delegada del rector per a instituts de recerca

Vicerectorat de Recerca

Àrees competencials