Equip rectoral

Sr. Lluís Medir

Lluís Medir Tejado

Delegat del rector per a la transparència i l'administració electrònica

Secretaria General

Dades de contacte

Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Publicitat activa: aplicació i determinació informació a disposició.
  • Publicitat activa: manteniment, disseny i actualització del portal de transparència.
  • Dret d'accés: aplicació, ponderació i límits.
  • Bon govern: garantia i compliment de la integritat institucional.
  • Bon govern: qualitat normativa.
  • Seu electrònica.
  • Processos i procediments digitals.