Equip rectoral

Dr. Max Turull Rubinat

Max Turull Rubinat

Delegat del rector per a graus i màsters

Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat

Dades de contacte


Dades de contacte

Àrees competencials

  • Coordinació amb els centres de la UB, per a la gestió dels processos acadèmics vinculats amb el marc VSMA de les titulacions oficials de grau i màster.
  • Coordinació d’actuacions vinculades amb projectes acadèmics institucionals.
  • Participació en projectes institucionals transversals.