Equip rectoral

Sra. Gemma Marfany Nadal

Gemma Marfany Nadal

Delegada del rector per a la divulgació científica

Vicerectorat de Recerca

Dades de contacte

Secretaria: Montse Bach
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Montse Bach
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Fomentar la implicació del personal UB (PDI i PAS) en activitats de divulgació científica.
  • Coordinar les accions de la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC i).
  • Promoure la formació en divulgació i comunicació científica dels estudiants de la UB.
  • Impulsar el reconeixement intern i extern de la dedicació a la divulgació i transferència de coneixement com a part de la dedicació acadèmica.
  • Proposar i coordinar accions transversals de divulgació dins de diferents unitats i estructures de la UB.
  • Participar i impulsar accions de divulgació i comunicació científica entre la UB i altres institucions i universitats, nacionals i internacionals.
  • Visibilitzar accions de divulgació realitzades per la comunitat de la UB.
  • Representació de la UB en accions de divulgació i impacte social del coneixement.