Equip rectoral

Ricardo Casaroli Marano

Ricardo Casaroli Marano

Adjunt per a la coordinació amb la xarxa d’institucions sanitàries.

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

 • Assessorament i suport als vicerectors en l’àmbit biosanitari:
 • Política de recerca nacional i internacional.
 • Suport a la recerca i als investigadors.
 • Formació del personal investigador.
 • Promoció del personal investigador en formació.
 • Promoció d’actuacions d’innovació i transferència de coneixement.
 • Promoció de projectes internacionals de recerca, docència i transferència.
 • Concerts i convenis per a les institucions sanitàries associades a la UB.
 • Promoció de la formació docent del PDI (professors i col·laboradors docents) a les institucions sanitàries associades a la UB (hospitals universitaris i associats, i altres centres).
 • Promoció de la formació de l'alumnat a les institucions sanitàries associades a la UB (hospitals universitaris i associats, i altres centres).
 • Representant del rector i de l'equip de Govern per a les institucions sanitàries associades a la UB (hospitals universitaris i associats, i altres centres).