Equip rectoral

Maribel Peró Cebollero

Maribel Peró Cebollero

Directora de l'Escola de Doctorat

Dades de contacte

Secretaria: Montserrat Bach
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Montserrat Bach
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

La persona que dirigeix l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona és designada i nomenada pel rector de la UB entre els seus investigadors de prestigi reconegut, i ha de tenir un mínim de tres sexennis de recerca avaluats positivament. 

El director coordina l’Escola de Doctorat, la representa i porta a terme les polítiques necessàries per coordinar i impulsar el doctorat a la UB. També dirigeix la gestió administrativa i pressupostària de l’EDUB i exerceix la direcció funcional del PAS que hi està adscrit.

El rector de la Universitat de Barcelona pot nomenar un vicedirector de l’Escola de Doctorat, a proposta de la Direcció de l’EDUB, d’entre els seus investigadors de prestigi reconegut, i ha de tenir un mínim de tres sexennis de recerca avaluats positivament. S’encarrega de substituir el director si és absent i d’exercir totes aquelles competències que la Direcció li delegui.