Equip rectoral

Ander Errasti Lopez

Ander Errasti Lopez

Cap de Gabinet del Rector

Gabinet del Rectorat

Dades de contacte

Secretaria: Pilar Murillo
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Pilar Murillo
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Coordinació del equip de Govern.
  • Acompanyament del Rector.
  • Participació en les polítiques de comunicació.
  • Interlocució institucional.
  • Coordinació de la oficina del rectorat.
  • Direcció estratègia de l’equip de govern i Pla de Govern.
  • Ateneu UB.
  • Totes les que delegi el rector.