Retribucions: Eva Perelló

L'any 2022 les retribucions de la Cap del Gabinet del Rectorat es distribueixen en:
  • Salari plaça:  63.144,28 €.
  • Triennis: 5.861,34 €.