Retribucions: Ander Errasti

L'any 2022 les retribucions del Director de Coordinació i Comunicació es distribueixen en:
  • Salari plaça: 79.065,04 €.
  • Professor associat: 3.450,08 €​​​​​​​.