Fundació Montcelimar

La finalitat principal de la Fundació Montcelimar és la projecció educativa i la recerca científica a les quals dedica els fons propis de naturalesa bàsicament financera i de l’arrendament de terrenys al terme municipal de Montgat, principal actiu de la Fundació.
La Fundació va ser constituïda el 17 de juny de 1935 per voluntat del Sr. Joaquim Cusí i Furtunet i està classificada com a institució benèfico docent de caràcter particular. Té el número 616 del Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya i el seu NIF és G61260477.
D’acord amb els seus estatuts, l’objecte de la Fundació és predominantment educatiu en tots els vessants. La Fundació té, així mateix, per objecte dur a terme tasques de recerca i d’investigació en l’àmbit de la Universitat de Barcelona i de les entitats que integren el Grup UB, així com promocionar, fomentar i potenciar, amb la col·laboració d’altres agents públics i privats, projectes d’estudi, d’investigació i de docència relacionats amb qualsevol dels ensenyaments i especialitats que imparteix la Universitat de Barcelona.