Joan Guàrdia - currículum

Formació
Joan Guàrdia Olmos, nascut a Barcelona l’any 1958, va estudiar Filosofia i Ciències de l’Educació (Secció de Psicologia) a la UB. S’hi llicencià l’any 1982 i s’hi doctorà el 1986. Així mateix, va cursar el màster en Anàlisi de Dades Estadístiques a la Universitat d’Essex el 1989.

​​​​​​​Va obtenir la càtedra de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia l’any 2007.
el rector a la facultat de Geografia i Història
Posicions ocupades i altres càrrecs de gestió

Sent estudiant de llicenciatura, va ser representant de l’alumnat a la junta de facultat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació (Secció de Psicologia) i al Claustre de la Universitat.

El 1984 va ingressar a la UB com a professor ajudant. Des de llavors, ha simultaniejat la tasca docent i investigadora amb nombrosos càrrecs de gestió universitària:

 • És membre de comitès d’avaluació externa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport des del 1992.
 • Va ser secretari del Consell d’Estudis de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona del desembre de 1992 al març de 1995.
 • Va ser cap d’estudis de l’ensenyament de Psicologia del 1995 al 1999.
 • Va dirigir el Gabinet d’Orientació Universitària, dependent del Vicerectorat de Docència i Estudiants i de la Direcció Tècnica de Gestió Docent de la UB, del novembre de 1997 al juny de 2001.
 • Va ser el representant de la UB al projecte ALFA de la Unió Europea, sobre capacitació en gestió per a docents, desenvolupat durant els cursos acadèmics 1996-1997 i 1997-1998.
 • Va ser nomenat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) com a assessor dels comitès de selecció del Programa de Cooperació Interuniversitària Espanya - Amèrica Llatina 1998 i 1999 per a estudiants universitaris de pre i postgrau.
 • Va ser membre avaluador del Pla nacional d’avaluació del Consell d’Universitats l’any 2000.
 • Va codirigir el Grup d’Innovació Docent per l’Aprenentatge de l’Estadística de la UB, reconegut com a tal l’any 2001.
 • Va ser el vicerector d’Estudiants de la UB del juny de 2001 al juny de 2005.
 • Va ser membre de la Comissió Executiva de la Xarxa Universitària d’Assumptes Estudiantils (RUNAE) del  desembre de 2002 al juny de 2005.
 • Va ser membre del Consell de Govern de la UB, per designació del rector, del 2002 al 2005.
 • Va coordinar el grup de Convergència Europea de la RUNAE del març al desembre de 2002.
 • Va ser membre del Ple del Comitè Espanyol de l’Esport Universitari de la Secretaria d’Estat per a l’Esport del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el juny del 2004.
 • És assessor del dispositiu UNIDISCAT des del 2005 fins ara.
 • Pertany al Consell de Direcció de l’Institut de Neurociències de la UB des del juliol de 2009.
 • Va ser avaluador extern del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA) per a les facultats de psicologia de l’Amèrica Llatina durant el bienni 2010-2012.
 • Va ser el delegat de la UB a l’Escola Superior de Relacions Públiques del 2010 al 2017.
Complements de la carrera acadèmica

La seva carrera docent i investigadora té com a resultat la concessió de 6 trams estatals de docència i cinc d’activitat investigadora, a més de quatre trams autonòmics de docència, tres de recerca i dos de gestió universitària.  Darrerament s’hi ha sumat el  primer tram de transferència.

Docència

Del 1987 al 2009 va impartir les assignatures d’Estadística Aplicada a les Ciències Humanes I, Anàlisis de Dades en Psicologia, Estudis Epidemiològics, Estadística, Ètica i Fonaments d’Estadística. Des del 2009, fonamentalment imparteix les assignatures de Metodologia de la Recerca, Tècniques de Recerca i Estadística.

Quant a la docència impartida en programes de doctorat, cal destacar les matèries següents: Tècniques Multivariades d’Anàlisis de Dades en Neurociència Cognitiva; Modelització en Psicologia; Anàlisi Gràfica i Exploratòria de Dades; Tècniques Estadístiques Epidemiològiques; Introducció al Paquet Estadístic SPSS/PC; Metodologia de la Recerca en Àmbits Clínics; Aportacions Metodològiques en l’Avaluació del Canvi Psicològic; Tècniques Estadístiques Avançades; Models d’Equacions Estructurals; Transicions Acadèmiques; Models Log-Lineals; Anàlisi de Dades Categòriques; Tècniques de Construcció d’Instruments de Mesura, i Tècniques Qualitatives d’A nàlisis de Dades en Gerontologia i Anàlisi de Senyal Cerebral.

Les seves línies de treball docent en programes oficials de màster segueixen el mateix camp de coneixement. Destaquen les assignatures de: Tècniques Estadístiques Multivariants; Tècniques Estadístiques per a Clínics; Metodologia de la Recerca; Tècniques Estadístiques Avançades; Aplicació de l’Estadística en Salut, Bioètica, Epidemiologia; Estadística Aplicada i Tècniques Estadístiques Multivariants, i Anàlisis de Senyal Cerebral. Totes es distribueixen entre la Universitat de Barcelona (Facultat de Psicologia, Facultat de Geografia i Història, Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica i Escola Universitària d’Infermeria, entre d’altres), la Universitat de Granada (Facultat de Psicologia), la Universitat de Guadalajara a Mèxic (Ciències de la Salut), la Universitat Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a Mèxic (Escola de Psicologia), la Universitat de Sonora a Mèxic (Escola de Psicologia) i la Universitat de Califòrnia als Estats Units (Escola de Psicologia).

​​