Consell de Govern del 8 de juny de 2018

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior.

2.    Informe del rector.

Àmbit de Professorat

3.    Aprovació, si escau, de la incorporació d'àrea afí de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Àmbit Acadèmic

4.    Aprovació, si escau, de les propostes de Premis Extraordinaris de grau i de màster del curs 2016-2017.

5.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.

6.    Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.

7.    Aprovació, si escau, del nou reglament de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona.

8.    Aprovació, si escau, de les taules de retribucions dels becaris.

9.    Aprovació, si escau, de la modificació del protocol per l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títols propis de màster i postgrau de la Universitat de Barcelona.

Ensenyaments oficials de grau

10.    Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyament de grau.

11.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.

12.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau.

13.    Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment.

14.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.

15.    Aprovació, si escau, del calendari d’implantació del grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment.

16.    Aprovació, si escau, de la modificació de l’ itinerari doble dels graus Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques i de l’itinerari doble dels graus Mestre en Educació infantil i Mestre en Educació Primària.

Ensenyaments oficials de màster universitari

17.    Aprovació, si escau, de la memòria de verificació de diversos ensenyament de màster.

18.    Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització del màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

19.    Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Gestió de Continguts Digitals.

20.    Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.

Àmbit Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa

21.    Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de denominació del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, l'Educació Musical, l'Educació Física i l'Educació Visual i Plàstica per Departament de Didàctiques Aplicades.

Àmbit de Recerca

22.    Aprovació, si escau, de la proposta de creació i participació de la UB en l’empresa Neurekalab, S.L.

Altres

23.    Aprovació, si escau, del Reglament de Símbols, Honors i Protocol de la Universitat de Barcelona.

24.    Aprovació, si escau, de la proposta de canvi de denominació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona per Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona.

25.    Aprovació, si escau, de la proposta de designació del Dr. Oriol Escardíbul Ferrà com a patró de la Fundació del Parc Científic de Barcelona.

26.    Aprovació, si escau, de la proposta de designació del Dr. Ernest Pons i Fanals com a patró de la Fundació del Parc Científic de Barcelona.

27.    Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament del representant del PDI al Consell Social, a proposta del rector, en la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, la Dra. Amelia Díaz Álvarez.

Afers de tràmit

28.    Convenis

29.    Comissions delegades

30.    Torn obert de paraules

Acords

054/2018 Aprovació de la incorporació d'àrea afí de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
055/2018 Aprovació de les propostes de Premis Extraordinaris de grau i de màster del curs 2016-2017.
056/2018 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019.
057/2018 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2019-2020.
058/2018 Aprovació del nou reglament de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona.
059/2018 Aprovació de les taules de retribucions dels becaris.
060/2018 Aprovació de la modificació del protocol per l’accés i admissió d’estudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títols propis de màster i postgrau de la Universitat de Barcelona.
061/2018 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyament de grau.
062/2018 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau.
063/2018 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau.
064/2018 Aprovació del pla d’estudis del grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment.
065/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis de diversos ensenyaments de grau.
066/2018 Aprovació del calendari d’implantació del grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment.
067/2018 Aprovació de la modificació de l'itinerari doble dels graus Administració i Direcció d'Empreses i Matemàtiques i de l'itinerari doble dels graus Mestre en Educació infantil i Mestre en Educació Primària.
068/2018 Aprovació de la memòria de verificació de diversos ensenyament de màster.
069/2018 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació en procés d'actualització del màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
070/2018 Aprovació del pla d’estudis del màster en Gestió de Continguts Digitals.
071/2018 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
072/2018 Aprovació de la proposta de canvi de denominació del Departament de Didàctica de les Ciències Socials, l'Educació Musical, l'Educació Física i l'Educació Visual i Plàstica per Departament de Didàctiques Aplicades.
073/2018 Aprovació de la proposta de creació i participació de la UB en l’empresa Neurekalab, S.L.
074/2018 Aprovació del Reglament de Símbols, Honors i Protocol de la Universitat de Barcelona.
075/2018 Aprovació de la proposta de canvi de denominació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona per Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona.
076/2018 Aprovació de la proposta de designació del Dr. Oriol Escardíbul Ferrà com a patró de la Fundació del Parc Científic de Barcelona.
077/2018 Aprovació de la proposta de designació del Dr. Ernest Pons i Fanals com a patró de la Fundació del Parc Científic de Barcelona.
078/2018 Aprovació de la proposta de nomenament del representant del PDI al Consell Social, a proposta del rector, en la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, la Dra. Amelia Díaz Álvarez.
079/2018 Convenis
080/2018 Comissions delegades