Consell de Govern del 8 d'octubre de 2020 (extraordinari)

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona, del calendari electoral, dels col·legis electorals i dels recursos econòmics per a la campanya electoral.

2. Aprovació, si escau, del procediment de vot anticipat en les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona 2020, atesa la situació excepcional derivada de la COVID-19.

3. Torn obert de paraules.

 

Acords

155/2020 Aprovació de la convocatòria d’eleccions a rector o rectora de la UB, del calendari electoral, dels col·legis electorals i dels recursos econòmics per a la campanya electoral.
156/2020 Aprovació del procediment de vot anticipat en les eleccions a rector o rectora de la UB 2020, atesa la situació excepcional derivada de la COVID-19.