Consell de Govern del 30 de setembre de 2016 (extraordinari)

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de la convocatòria, del calendari d’eleccions a rector, dels col·legis electorals i dels recursos econòmics per a la campanya electoral.
2. Torn obert de paraules.

 

Acords

 142/2016  Aprovació, si escau, de la convocatòria, del calendari d’eleccions a rector, dels col·legis electorals i dels recursos econòmics per a la campanya electoral.