Consell de Govern del 17 de desembre de 2019 (extraordinario)

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, dels models de finançament de les administracions de centre, de les facultats i dels departaments.

2. Aprovació, si escau, del Pressupost de l’exercici 2020.

3. Aprovació, si escau, de les tarifes de l’exercici 2020.

4. Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de Barcelona a l’Associació Barcelona Legaltech Hub.

5. Torn obert de paraules.

 

Acords

165/2019 Aprovació dels models de finançament de les administracions de centre, de les facultats i dels departaments.
166/2019 Aprovació del Pressupost de l’exercici 2020.
167/2019 Aprovació de les tarifes de l’exercici 2020.
168/2019 Aprovació de la participació de la Universitat de Barcelona a l’Associació Barcelona Legaltech Hub.