Consell de Govern del 12 de març de 2014 (extraordinari)

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l’Acord de Convocatòria d’eleccions al Claustre de la Universitat de Barcelona, del seu calendari i de la distribució de les meses electorals.

  • Nomenament de membres de la Junta Electoral Permanent
  • Aprovació, si escau, de modificacions en el Reglament d’Eleccions del Personal Acadèmic i del Personal d’Administració i Serveis per a membres del Claustre de la Universitat de Barcelona, per adaptar-lo a la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  • Aprovació, si escau, de la delegació en la Junta Electoral Permanent de l’aprovació de tota la resta de qüestions relacionades amb aquesta convocatòria d’eleccions.

Acords:

021/2014

Aprovació de l’Acord de Convocatòria d’eleccions al Claustre de la Universitat de Barcelona, del seu calendari i de la distribució de les meses electorals

022/2014 Nomenament de membres de la Junta Electoral Permanent
023/2014 Aprovació de modificacions en el Reglament d’Eleccions del Personal Acadèmic i del Personal d’Administració i Serveis per a membres del Claustre de la Universitat de Barcelona, per adaptar-lo a la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats
024/2014 Aprovació de la delegació en la Junta Electoral Permanent de l’aprovació de tota la resta de qüestions relacionades amb aquesta convocatòria d’eleccions