Consell de Govern de l'11 de novembre de 2020 (extraordinari)

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

 

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària de 7 d’octubre de 2020 i de l’acta de la sessió extraordinària de 8 d’octubre de 2020.

2. Aprovació, si escau, de l’Acord de modificació de la Normativa de votació electrònica de la UB i del calendari electoral de les eleccions a rector o rectora de la UB, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19.

3. Àmbit Acadèmic.

1. Aprovació, si escau, de la presentació de documents de directrius relacionats amb el VSMA.

2. Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2020-2023.

3. Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.

4. Aprovació, si escau, de la modificació d’itineraris de doble titulació de grau.

5. Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació del grau en Psicologia.

6. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau en Psicologia.

7. Aprovació, si escau, de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.

9. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del màster en Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics.

10. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del màster en Activitat Física i Salut.

4. Àmbit del professorat.

1. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’1 plaça de professorat agregat per personal investigador Ramón y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.

2. Aprovació, si escau, de la convocatòria de contractació de personal investigador postdoctoral en el marc del Programa propi I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la UB, de 15 contractes i les seves bases.

3. Aprovació, si escau, de la convocatòria de 6 places de professorat agregat i 1 plaça de professor agregat vinculades a institucions sanitàries, i les seves bases.

4. Aprovació, si escau, de la incorporació de noves àrees afins de diversos departaments de la Facultat d’Educació i d’una àrea afí a un departament de la Facultat de Dret.

5. Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Institució Sanitària associada a la UB de l’Institut Català d’Oncologia (ICO Hospitalet).

6. Aprovació, si escau, de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Associat a la UB de l’Hospital de Barcelona (SCIAS).

5. Àmbit del PAS.

1. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació del PAS per a l’any 2020.

6. Àmbit de doctorat i promoció de la recerca.

1. Aprovació, si escau, de la convocatòria de predocs UB.

7. Àmbit d’emprenedoria, transferència i innovació.

1. Aprovació, si escau, de la creació de la spin-off de la UB “AIGECKO TECHNOLOGIES, S.L”

8. Altres

1. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 33 del Reglament de la Facultat de Dret.

9. Afers de tràmit

1. Convenis

2. Comissions delegades

10. Torn obert de paraules.

 

Acords

157/2020 Aprovació de l’Acord de modificació de la Normativa de votació electrònica de la UB i del calendari electoral de les eleccions a rector o rectora de la UB, atesa la situació sanitària derivada de la COVID-19.
158/2020 Aprovació de la programació de títols del curs 2022-2023.
159/2020 Aprovació de la modificació de la programació de títols del curs 2021-2022.
160/2020 Aprovació de la modificació d’itineraris de doble titulació de grau.
161/2020 Aprovació de la modificació de la memòria de verificació del grau en Psicologia.
162/2020 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del grau en Psicologia.
163/2020 Aprovació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.
164/2020 Aprovació de la modificació de les memòries de verificació de diversos ensenyaments de màster.
165/2020 Aprovació del pla d’estudis del màster en Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics.
166/2020 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del màster en Activitat Física i Salut.
167/2020 Aprovació de la convocatòria d’1 plaça de professorat agregat per personal investigador Ramón y Cajal amb acreditació I3, i les bases corresponents.
168/2020 Aprovació de la convocatòria de contractació de personal investigador postdoctoral en el marc del Programa propi I+D+i per fomentar les carreres científiques del professorat de la UB, de 15 contractes i les seves bases.
169/2020 Aprovació de la convocatòria de 6 places de professorat agregat i 1 plaça de professor agregat vinculades a institucions sanitàries, i les seves bases.
170/2020 Aprovació de la incorporació de noves àrees afins de diversos departaments de la Facultat d’Educació i d’una àrea afí a un departament de la Facultat de Dret.
171/2020 Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Institució Sanitària associada a la UB de l’Institut Català d’Oncologia (ICO Hospitalet).
172/2020 Aprovació de l’obtenció de la qualificació d’Hospital Associat a la UB de l’Hospital de Barcelona (SCIAS).
173/2020 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del PAS per a l’any 2020.
174/2020 Aprovació de la convocatòria de predocs UB.
175/2020 Aprovació de la creació de la spin-off de la UB “AIGECKO TECHNOLOGIES, S.L”
176/2020 Aprovació de la modificació de l’article 33 del Reglament de la Facultat de Dret.
177/2020 Convenis.
178/2020 Comissions delegades.