Conferència de Degans, Deganes i Directors, Directores de Centre

La Conferència de Degans, Deganes i Directors i Directores de Centre és un òrgan consultiu i d'assessorament al rector o la rectora i a altres òrgans de govern.

Composició​​​​​​​​​​​​​​

Està integrada pels degans, les deganes i els directors i les directores dels centres de la Universitat i es reuneix almenys dos cops a l'any i sempre que ho acordi el rector o la rectora. La presideix el rector o la rectora, o la persona que delegui. En el seu si s'elegeix la representació de degans, deganes i directors i directores en el Consell de Govern. (art. 65 Estatut UB)

Membres​​​​​​​​​
 • Dr.Joan Guàrdia Olmos, presideix el rector
 • Dra. Marina Solé Català, secretària general
 • Dr. Ramon Alemany Leira, degà de la Facultat d'Economia i Empresa
 • Dra. Silvia Burset Burillo, degana de la Facultat d'Educació
 • Dr. Jordi Camarasa García, degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
 • Dra. Rosina Girones Llop, degana de la Facultat de Biologia
 • Dr. Eugeni Graugés Pous, degà de la Facultat de Física
 • Dra. Maria Isabel Méndez Lloret, degana de la Facultat de Filosofia
 • Dr. Andreu Olesti Rayo, degà de la Facultat de Dret
 • Dr. Ricardo Piqueras Céspedes, degà de la Facultat de Geografia i Històri
 • Dr. Oriol Pujol Vila, degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
 • Dr. Antonio Solanas Pérez, degà de la Facultat de Psicologia
 • Dr. Albert Soler Gil, degà de la Facultat de Ciències de la Terra
 • Dra. Maria Dolors Tapias Gil,  degana de Facultat de Belles Arts
 • Dr. Miquel Tèrmens Graells, degà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
 • Dr. Antonio de Padua Trilla García, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Dr. Jesús Velaza Frias, degà de la Facultat de Filologia i Comunicació
 • Dr. Miquel Vidal Espinar, degà de la Facultat de Química​​​​​​​
Relació membres (pdf)
​​​​​​​Darrera actualització: 19 de juny de 2023