Agenda del vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals