Accés

Models d'exàmens de convocatòries anteriors*

*Des de la data de realització de les proves, es poden haver produït modificacions al temari tant normatives com organitzatives

Escala de tècnics (subgrup A1)

Escala de gestió (subgrup A2)

Escala administrativa (subgrup C1)

  • Supòsit pràctic Preguntes
  • Enllaç​​​​​

Escala auxiliar administrativa (subgrup C2)

Auxiliar de serveis (grup IV)

Escala d'ajudants d'arxius i biblioteques (subgrup A2)

Borsa de treball de personal funcionari interí de l'escala d'auxiliars de biblioteca (Subgrup C1)

Escala de lletrats