Històric de rectors

PP

Policarpi Planti1691-1694

Rector

  • Branca d’especialitat
.

Etapes històriques

  • 1532-1714: Estudi General de Barcelona