Històric de rectors

PBA

Pere Benet Atxer1677-1679

Rector

  • Branca d’especialitat
.

Etapes històriques

  • 1532-1714: Estudi General de Barcelona