Històric de rectors

GG

Galcerà Grimosachs1553-1554; 1578-1580

Rector

  • Branca d’especialitat dret
.

Etapes històriques

  • 1532-1714: Estudi General de Barcelona