Aules i espais


Aules i espais
Una de les singularitats de la Universitat de Barcelona és la preservació de les aules i els espais singulars, en les quals s'han format algunes de les personalitats preeminents de la història de Catalunya.
paranimf ub