Nodes

Des del Hub en Sostenibilitat Global, hem identificat nou nodes que inclouen diferents àrees de treball que ens permeten afrontar els reptes més grans de la nostra societat des d'una perspectiva àmplia que resulta imprescindible per oferir solucions reals. Busquem generar un impacte en la sostenibilitat dels aspectes socials, culturals, del medi natural i la salut, i generar i aplicar nous coneixements en els àmbits científics, tècnics, culturals, econòmics i de comunicació.