Membres

Els reptes que engloba la transició cap a una societat sostenible són de naturalesa complexa i diversa, i resulta imprescindible afrontar-los des d'una perspectiva àmplia d'interdisciplinarietat per dissenyar solucions plausibles. El Hub en Sostenibilitat Global és un espai que facilita la cooperació i la col·laboració entre investigadors i grups, per a l'estudi de la sostenibilitat, des de múltiples disciplines acadèmiques. Hi treballen més de tres-cents científics, aglutinats en cent deu grups de recerca de les setze facultats de la Universitat. Paral·lelament, els membres del Hub es troben adscrits als quinze instituts de recerca vinculats amb la mateixa institució.

Aquest gràfic de conceptes traça les interconnexions a la recerca publicada pels nostres membres durant els anys 2022 i 2023. És només una mostra il·lustrada de les múltiples possibilitats de col·laboració i el gran potencial existent per oferir recerca rica en coneixements i perspectives.