Coordinació

Comitè Executiu

 

Rosina Gironès és coordinadora del Hub en Sostenibilitat Global, catedràtica de Microbiologia i degana de la Facultat de Biologia de la Universitat. La seva àrea de recerca comprèn la virologia amb un enfocament one health i més de cent trenta publicacions científiques. Ha estat membre del Panell de Riscos Biològics de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i del Grup Assessor Tècnic en Qualitat de l'Aigua i Salut de l'Organització Mundial de la Salut. Actualment, és chair del grup d'especialistes Health-Related Water Microbiology de l'Associació Internacional de l'Aigua.


Contacte rgirones@ub.edu​​​

 

Teresa Andreu és professora lectora del Departament de Ciència de Materials i Química Física, llicenciada en Química i doctorada en Ciència i Tecnologia de Materials. Cap de grup adjunta a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (2009-2020), actualment és membre del grup consolidat Materials per l'Enginyeria de Superfícies (MES) i investigadora principal del grup Processos Electroquímics Sostenibles de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB). La seva recerca se centra en l'ús de l'electricitat verda per a la sostenibilitat de la indústria química, amb desenvolupament de materials i reactors per a la producció d'hidrogen, conversió de diòxid de carboni i valorització de residus mitjançant tecnologies (foto)electroquímiques o plasmacatalítiques.


Contacte tandreu@ub.edu

 

María del Carmen Llasat Botija és catedràtica de Física de l'Atmosfera del Departament de Física Aplicada de la Universitat i coordinadora de la Secció de Meteorologia, dins de la qual dirigeix el Grup d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA). La seva investigació se centra en la millora del coneixement, prevenció i mitigació dels riscos d'origen meteorològic en un context de canvi climàtic i ambiental, des d'una perspectiva holística i en un marc de col·laboració interdisciplinària. Així mateix, desenvolupa una intensa activitat de divulgació i conscienciació envers els riscos naturals i el desenvolupament sostenible, a través de conferències, cursos i intervencions en els mitjans de comunicació. És també coordinadora del node «Canvi Climàtic».


Contacte mcarmenllasatb@ub.edu​​​​​​


Joan G. Burguera Serra és professor agregat de la Secció de Comunicació de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, en la qual actualment és vicedegà de Professorat i Comunicació. Ha dirigit el Grup de Recerca en Comunicació i Discursos Polítics, i actualment coordina el Grup de Comunicació i Emprenedoria. És coordinador del màster propi de Periodisme (UB – Universitat de Colúmbia) i responsable de la docència de la matèria Comunicació i Medi Ambient del màster oficial en Comunicació Especialitzada. La seva recerca se centra en el discurs polític entès en un sentit ampli i, recentment, en la cobertura mediàtica i les campanyes de difusió de polítiques o fenòmens mediambientals.


​​​​​​​Contacta burguera@ub.edu

 

Itziar Salazar és gestora del Hub en Sostenibilitat Global, graduada en Estudis Globals amb menció en Ciències Polítiques i amb un màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat expedit per l'aliança europea CHARM-EU. Familiaritzada amb els fenòmens de caràcter global, la recerca transdisciplinària, i la sensibilització cultural, ha fet estades curtes al Trinity College de Dublín i la Universitat de Montpeller. Ha participat en voluntariats diversos, tant en l'àmbit local a l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (assocCEN) com a escala global amb la seva participació en la IXa Scientific Assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) entre altres congressos.

​​​​​​
Contacte itziar.salazar@ub.edu

Comitè Científic

El Comitè Científic del Hub està format pels coordinadors dels nou nodes que conformen aquesta estructura.