Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Física i astronomia
 • Química
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places30
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióSERGIO HERNANDEZ MARQUEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraKatholieke Universiteit Leuven
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Technische Universität Dresden
 • Université Grenoble Alpes
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Biofísica
 • Bionanotecnologia
 • Electrònica Orgànica i Molecular
 • Enginyeria Quàntica i a Nanoescala
 • Informàtica Quàntica
 • Nanoelectrònica
 • Nanofarmacoteràpia
 • Nanomaterials
 • Nanoquímica

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 36
Optatius 54
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biofísica
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Bionanotecnologia
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Electrònica Orgànica i Molecular
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Enginyeria Quàntica i a Nanoescala
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Informàtica Quàntica
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Nanoelectrònica
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Nanofarmacoteràpia
Microscòpia Electrònica de Transmissió Analítica i d'Alta Resolució Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Nanomaterials
Microscòpia Electrònica de Transmissió Analítica i d'Alta Resolució Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30
Especialitat: Nanoquímica
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

E-mail:admissions@kuleuven.be
Tel: +32 16 32 40 20
Fax:+32 16 32 37 73

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.