Objectius i competències

El volum de dades massives (big data) creix més ràpidament en l'atenció sanitària que en qualsevol altre sector i promet oportunitats sense precedents per desenvolupar la medicina de precisió. Com a resultat, es preveu que en els pròxims anys hi haurà una demanda creixent de mà d'obra de científics de dades biomèdiques equipats amb la mentalitat interdisciplinària necessària per gestionar les dades massives relacionades amb la salut i extreure'n el valor.


 

El màster en Ciència de Dades Biomèdiques s'ha dissenyat per preveure aquesta demanda i té com a objectiu principal proporcionar la formació interdisciplinària necessària per processar, gestionar, analitzar i modelar dades biomèdiques a gran escala.


 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • En línia
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès
CoordinacióPETIA IVANOVA RADEVA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Rovira i Virgili
Universitats Participants
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Lleida
 • Universitat Girona
 • Universitat Vic
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 102
Optatius 0
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ciència de Dades Biomèdiques / Biomedical Data Science
Anàlisi Avançada d'Imatge Mèdica Obligatòria 4.5
Anàlisi Avançada de Dades de Salut Obligatòria 6
Aprenentatge Automàtic per a Medicina de Precisió Obligatòria 6
Aprenentatge Profund Obligatòria 4.5
Biomedicina per a Enginyers Obligatòria 4.5
Ciències Òmiques i Medicina Translacional Obligatòria 4.5
Computació d'Altes Prestacions i Distribuïda per a Dades Massives Obligatòria 6
Diagnòstic i Presa de Decisions Assistida per Ordinador Obligatòria 4.5
Emprenedoria i Innovació Obligatòria 4.5
Epidemiologia Computacional Obligatòria 4.5
Escola d'Estiu Obligatòria 3
Estadística Biomèdica Obligatòria 6
Ètica, Regulació i Privacitat Obligatòria 4.5
Històries Clíniques Digitals Obligatòria 4.5
Imatge Mèdica Obligatòria 4.5
Integració de Dades de Salut Obligatòria 3
Metodologia de la Recerca i de Projectes Obligatòria 4.5
Mineria de Textos de Salut Obligatòria 3
Programació Científica Obligatòria 4.5
Reptes Biomèdics i Ciència de Dades Obligatòria 3
Sensors Biomèdics i Processament de Senyal Obligatòria 3
Treball Final de Màster Obligatòria 18
Visualització i Comunicació de Dades en Salut Obligatòria 4.5
Xarxes Complexes Obligatòria 4.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Telèfon (+34) 977 558 000
info@urv.cat
Formulari de contacte