Objectius i competències

El màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física dona resposta a un àmbit socialment rellevant, el de l’esport i l’exercici físic, que actualment s’ha consolidat com un camp de recerca i aplicació de la psicologia. 
D’una banda, la psicologia de l’esport té com a objectiu millorar el rendiment i el benestar dels esportistes. Aquesta meta es pot aconseguir ensenyant-los tècniques i estratègies psicològiques o, amb una intervenció indirecta, assessorant famílies, entrenadors i directius perquè l’esportista es desenvolupi com a persona i tingui un rendiment més alt.

D’altra banda, la psicologia de l’activitat física ajuda els professionals de les ciències de la salut i de l’activitat física a instaurar un estil de vida actiu a la població en general, que en millora la qualitat de vida i evita el sedentarisme.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits90
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióINEF INEF
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.
Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 66
Optatius
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 12
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Activitat Física i Estil de Vida Saludable Obligatòria 6
Aplicació d'Instruments d'Avaluació i Tècniques d'Intervenció en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Obligatòria 9
Assessorament i Tècniques d'Entrenament Psicològic per a Esportistes Obligatòria 6
Bases Fisiològiques, Psicològiques, Pedagògiques i Socials de l'Activitat Física Obligatòria 9
Entrenament Psicològic en Esports Específics Obligatòria 9
Estratègies d'Investigació en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Obligatòria 6
Experiències Professionals en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Obligatòria 6
Iniciació Esportiva: Assessorament a Famílies i Entrenadors Obligatòria 9
Metodologia i Tècniques d'Avaluació en Psicologia de l'Esport Obligatòria 6
Pràctiques Externes en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Obligatòria 12
Treball Final de Màster Obligatòria 12

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
Anàlisi de Dades Optativa 6
Avaluació Psicològica Optativa 6
Estrès i Salut Optativa 6
Models Estadístics i Psicomètrics Optativa 6
Processos Psicològics: Condicionament i Aprenentatge Optativa 6
Psicologia de l'Esport Optativa 6
Psicologia de la Salut: Fonaments Optativa 6
Psicologia Fisiològica I Optativa 6
Psicometria Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte