Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióJOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Rovira i Virgili
Universitats Participants
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Barcelona
Complements de formació
Especialitats
 • Aliments Saludables
 • Nutrició Clínica
 • Recerca

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora.
Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Aliments Saludables
Anàlisi Sensorial dels Aliments Optativa 3
Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments Optativa 3
Bases de Dades Útils en la Indústria Agroalimentària Optativa 3
Components Alimentaris i Nutricionals de la Dieta Mediterrànea i Malalties Optativa 3
Components Bioactius Optativa 3
Disseny i Formulació de Nous Aliments Optativa 3
Empresa Alimentària i Màrqueting Optativa 3
Funció dels Lípids en l'Alimentació i la Nutrició Optativa 3
Gestió de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) en la Indústria Agroalimentària Optativa 3
Legislació Alimentària Optativa 3
Microcomponents de la Dieta Obligatòria 3
Nutrició i Fisiopatologia Obligatòria 6
Nutrició i Integració Metabòlica Obligatòria 3
Nutrició i Patologies Optativa 3
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada Optativa 3
Perspectives en Nutrició Molecular Obligatòria 3
Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana Obligatòria 3
Quimioinformàtica Aplicada al Disseny dels Aliments Optativa 3
Seguretat i Eficàcia dels Aliments Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 18
Especialitat: Nutrició Clínica
Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari Optativa 3
Interaccions entre Fàrmac i Nutrient Optativa 3
Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries Optativa 3
Microcomponents de la Dieta Obligatòria 3
Nutrició Comunitària Optativa 3
Nutrició i Càncer Optativa 3
Nutrició i Cicle Vital Optativa 3
Nutrició i Fisiopatologia Obligatòria 6
Nutrició i Integració Metabòlica Obligatòria 3
Nutrició i Obesitat Optativa 3
Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient Optativa 3
Nutrició i Risc Cardiovascular Optativa 3
Nutrició, Diabetis i altres Malalties Metabòliques Optativa 3
Perspectives en Nutrició Molecular Obligatòria 3
Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana Obligatòria 3
Promoció d'Estils de Vides Saludables Optativa 3
Suport Nutricional en Situacions Especials Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 18
Especialitat: Recerca
Aliments Funcionals i Nutricèutics Optativa 3
Aliments Funcionals Optativa 3
Bioinformàtica Aplicada a l'Epigenètica Nutricional Optativa 3
Capacitació per a l'Experimentació Animal Optativa 3
Comunicació en la Recerca Nutricional Optativa 3
Cultius Cel·lulars com a Model Experimental per a Estudis Nutricionals Optativa 3
Curs de Formació per a l'Experimentació amb Animals Optativa 3
Dieta Mediterrànea i Salut: Aproximació Experimental Optativa 3
Fonts de Coneixement i Finançament Optativa 3
Immunonutrició Optativa 3
Interpretació dels Resultats Nutricionals Optativa 3
Metabolòmica i Tractament de Dades Optativa 3
Mètodes de Valoració del Consum Alimentari Optativa 3
Metodologia de Recerca Bàsica Optativa 3
Microcomponents de la Dieta Obligatòria 3
Nutrició i Fisiopatologia Obligatòria 6
Nutrició i Integració Metabòlica Obligatòria 3
Nutrició i Patologies Optativa 3
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada Optativa 3
Perspectives en Nutrició Molecular Obligatòria 3
Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana Obligatòria 3
Polifenols i Nutrició Optativa 3
Política de la Nutrició Optativa 3
Quimioinformàtica Aplicada a la Recerca en Nutrició Optativa 3
Recerca Nutricional en la Síndrome Metabòlica Optativa 3
Recerca, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut Optativa 3
Seminaris de Recerca Optativa 3
Tècniques de Recerca al Laboratori Optativa 3
Tratament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 18

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Nutrició i Metabolisme
Aliments Optativa 3
Dietètica i Dietoteràpia Optativa 3
Estadística Aplicada a la Nutrició Optativa 3
Fisiologia Optativa 3
Fonaments d'Immunologia Optativa 3
Genètica Molecular Optativa 3
Pràctiques de Laboratori de Bioquímica de la Nutrició Optativa 3
Regulació del Metabolisme Optativa 3
Senyalització Cel·lular Optativa 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Contacte