Objectius i competències

El màster és un programa internacional que pretén examinar com els actors locals (clústers, ciutats, regions, emprenedors, empreses i legisladors) generen competitivitat sota condicions globals de mercat.
És un programa internacional integrat sobre la història, la teoria, les institucions i les cultures del capitalisme global. Ofereix una base teòrica sobre els negocis internacionals i l'economia global, i convida a pensar críticament sobre els rols de les persones, les empreses, les ciutats, les regions, les nacions i els organismes supranacionals en la determinació i la configuració del món en què vivim.

El màster proporciona perspectives sobre l'economia globalitzada amb la vista centrada en les economies i les indústries creatives i culturals, ecosistemes urbans que fomenten l'emprenedoria, la creativitat, la innovació i les cultures empresarials i es basa en estudis de casos, classes magistrals i conferències convidades de representants del sector públic i privat.

 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióELISENDA PALUZIE HERNANDEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraThe University of Glasgow
Universitats Participants
 • The University of Glasgow
 • Universitat Barcelona
 • Georg-August Universitat Gottingenstiftung Offentlichen Rechts
 • Uppsala Universiteit
 • National University Corporation, Kyoto University
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Universidad de Los Andes
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Itinerari A
 • Itinerari B
 • Itinerari C
 • Itinerari D
 • Itinerari E
 • Itinerari F
 • Itinerari G

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Descobreix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 70
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Itinerari A
Amèrica Llatina Optativa 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional Optativa 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació Optativa 2n semestre 2.5
Pràcticum Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional Optativa 2n semestre 5
Temes de Política Internacional Optativa 2n semestre 5
Especialitat: Itinerari B
Amèrica Llatina Optativa 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional Optativa 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació Optativa 2n semestre 2.5
Pràcticum Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional Optativa 2n semestre 5
Temes de Política Internacional Optativa 2n semestre 5
Especialitat: Itinerari C
Amèrica Llatina Optativa 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional Optativa 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació Optativa 2n semestre 2.5
Pràcticum Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional Optativa 2n semestre 5
Temes de Política Internacional Optativa 2n semestre 5
Especialitat: Itinerari D
Amèrica Llatina Optativa 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional Optativa 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global Optativa 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació Optativa 2n semestre 2.5
Pràcticum Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional Optativa 2n semestre 5
Temes de Política Internacional Optativa 2n semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Ramon Sayós Ortega coordina les pràctiques externes del màster. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats del màster poden iniciar carreres professionals en organitzacions dedicades a polítiques urbanes i publiques, empreses multinacionals, consultores internacionals, indústries creatives i culturals, mitjans de comunicació i oenagés.

Els estudiants desenvolupen aptituds analítiques i pràctiques d'alt nivell, de manera que milloraran la seva ocupabilitat al mercat global. El programa també ofereix l'oportunitat d'aprendre noves llengües i adquirir habilitats professionals a través de convenis de pràctiques.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.