Objectius i competències

El màster en Iniciació a la Recerca en Salut Mental és un programa interuniversitari, organitzat per grups de recerca universitaris de l’àrea de la biomedicina, tant bàsics com clínics, en el camp de la salut mental, que pertanyen a la xarxa nacional de recerca del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa en l’Àrea de Salut Mental (CIBERSAM).

El màster s’adreça a estudiants nacionals o internacionals amb interès en la recerca en psiquiatria i salut mental. Els objectius del màster són afavorir la formació d’investigadors en salut mental tant en aspectes bàsics com clínics i fomentar l’intercanvi entre grups de treball en temes de salut mental per facilitar la realització de projectes conjunts.

Les assignatures són impartides per grups de recerca capdavanters en les diferents àrees clíniques i de ciència bàsica amb l’objectiu de proporcionar a l’alumnat competències en coneixements de les bases neurobiològiques, psicològiques, genètiques i ambientals de l’activitat psíquica normal i dels trastorns mentals, així com en els mètodes de recerca en salut mental. El màster es distribueix en quatre mòduls i dos cicles d’estades en unitats de recerca en salut mental.

Els mòduls són els següents: Aspectes Generals de la Neurobiologia, Aspectes Fonamentals en la Recerca en Salut Mental, Fonaments Biològics i Terapèutics de la Malaltia Mental, i Aspectes Clínics de la Recerca en Salut Mental.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Medicina i odontologia
 • Ciències biomèdiques
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE MANUEL MENCHON MAGRIÑA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Cantàbria
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Cantàbria
 • Universitat Complutense de Madrid
 • Universitat Cadis
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Del 20 de febrer al 30 de maig del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 33
Optatius 21
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Iniciació a la Investigació en Salut Mental
Aspectes Clínics i Terapèutics Bàsics en Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Aspectes Generals de la Neurobiologia Obligatòria 2n semestre 9
Avenços en el Trastorn Bipolar Optativa 2n semestre 3
Avenços en els Trastorns Afectius Optativa 2n semestre 3
Avenços en l'Esquizofrènia Optativa 2n semestre 3
Bases Biològiques de la Patologia Psiquiàtrica Optativa 2n semestre 4
Benestar en Experimentació Animal Optativa 2n semestre 3
Desenvolupament d'una Carrera de Recerca Optativa 2n semestre 4
Epidemiologia en Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Estada en Unitats de Recerca I Obligatòria 2n semestre 6
Estada en Unitats de Recerca II Obligatòria 2n semestre 18
Farmacodependències Optativa 2n semestre 4
Farmacogenètica i Farmacogenòmica Optativa 2n semestre 3
Funcions Cognitives Optativa 2n semestre 3
Genètica i Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Introducció a la Recerca en Neurociències Optativa 2n semestre 2
Metodologia de la Recerca en Psiquiatria i Salut Mental Optativa 2n semestre 6
Models Animals de Patologia Psiquiàtrica Optativa 2n semestre 4
Neurodesenvolupament Optativa 2n semestre 4
Neuroimatge Optativa 2n semestre 3
Paper dels Esdeveniments Traumàtics en els Trastorns Mentals Optativa 2n semestre 4
Psicofarmacologia I Optativa 2n semestre 3
Psicofarmacologia II Optativa 2n semestre 3
Psicopatologia Optativa 2n semestre 3
Psiquiatria Social Optativa 2n semestre 3
Receptors de Neurotransmissors Optativa 2n semestre 4
Recerca en Psiquiatria Infantojuvenil Optativa 2n semestre 3
Recerca en Teràpies Psicològiques Optativa 2n semestre 4
Teràpies Físiques Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Control d'Impulsos Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació UB
José Manuel Menchón: jmenchon@bellvitgehospital.cat
Lourdes Fañanás: lfananas@ub.edu

Portal de contactes