Objectius i competències

El màster d'Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) ofereix un coneixement avançat de la teoria i els mètodes de l'estadística i la investigació operativa. Els titulats poden aplicar els coneixements adquirits en àrees com ara la salut, la ciència de dades, les empreses, la indústria, les administracions i els serveis. Els estudiants també reben formació en investigació que els prepara per al doctorat.

El professorat del màster en Estadística i Investigació Operativa (MESIO UPC-UB)  és un equip docent i d'investigadors de la UB i la UPC de prestigi internacional, amb experiència en els camps de la bioestadística, la bioinformàtica, l'econometria, la investigació operativa, l'optimització, l'enginyeria de dades i l'estadística industrial.

Poden accedir al màster les persones procedents d’estudis d'Estadística,  Matemàtiques, Informàtica o de l'àmbit de les enginyeries (Enginyeria Industrial, etc.). També poden ser de l’àmbit de les ciències econòmiques o empresarials (Economia, Empresa, etc.). i del de les ciències mèdiques o biològiques (Biologia, Biotecnologia, Medicina, etc.).

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
  • Matemàtiques i estadística
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits90
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióHELENA CHULIA SOLER
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formació
Especialitats
  • Estadística i Investigació Operativa (Itinerari 1)
  • Estadística i Investigació Operativa (Itinerari 2)

Galeria multimèdia

Si us plau, accepta les galetes de màrqueting per veure aquest vídeo.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
L'article 16 del Reial Decret 1393/2007 estableix que per a accedir als ensenyaments oficials de màster caldrà disposar d'un títol universitari oficial espanyol o d'altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu en Educació Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Tanmateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que els mateixos puguin acreditar un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat , ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. El sistema d'admissió de l'alumnat es realitzarà d'acord amb els criteris i procediments establerts a cada Universitat seguint, en qualsevol cas, els principis d'objectivitat, imparcialitat, mèrit i capacitat.

La Comissió Acadèmica del Màster valorarà, de cara a l'admissió i selecció d'estudiants, per aquest ordre l'expedient acadèmic i el currículum vitae del sol·licitant i podrà requerir en últim cas una entrevista personal amb el sol·licitant. La mateixa comissió determinarà els crèdits complementaris de formació que haurà de realitzar l'estudiant seleccionat per a cursar el Màster amb aprofitament.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 10
Optatius 50
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Estadística i Investigació Operativa (Itinerari 1)
Anàlisi de Dades Òmiques Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de la Supervivència Avançada Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de Temps de Vida Optativa 1r semestre 5
Anàlisi Economètrica Optativa 1r semestre 5
Aprenentatge Estadístic amb Xarxes Neuronals Artificials Profundes Optativa 2n semestre 5
Aprenentatge Estadístic Optativa 2n semestre 5
Assaigs Clínics Optativa 2n semestre 5
Epidemiologia Espacial Optativa 1r semestre 5
Epidemiologia Genètica Optativa 2n semestre 5
Estadística Actuarial Optativa 2n semestre 5
Estadística Financera Optativa 2n semestre 5
Estadística per a la Gestió Empresarial Optativa 1r semestre 5
Fonaments de Bioinformàtica Optativa 1r semestre 5
Indicadors Socials Optativa 2n semestre 5
Inferència Estadística Avançada Optativa 1r semestre 5
Mètodes Estadístics en Recerca Clínica Optativa 2n semestre 5
Quantificació de Riscos Optativa 1r semestre 5
Sèries Temporals Optativa 2n semestre 5
Simulació Optativa 1r semestre 5
Software Estadístic: R i SAS Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
30
Especialitat: Estadística i Investigació Operativa (Itinerari 2)
Anàlisi de Dades Òmiques Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de la Supervivència Avançada Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de Temps de Vida Optativa 1r semestre 5
Anàlisi Economètrica Optativa 1r semestre 5
Anàlisi Multivariant de Dades Optativa 2n semestre 5
Aprenentatge Estadístic amb Xarxes Neuronals Artificials Profundes Optativa 2n semestre 5
Aprenentatge Estadístic Optativa 2n semestre 5
Assaigs Clínics Optativa 2n semestre 5
Epidemiologia Espacial Optativa 1r semestre 5
Epidemiologia Genètica Optativa 2n semestre 5
Estadística Actuarial Optativa 2n semestre 5
Estadística Financera Optativa 2n semestre 5
Estadística per a la Gestió Empresarial Optativa 1r semestre 5
Fonaments d'Inferència Estadística Optativa 1r semestre 5
Fonaments de Bioinformàtica Optativa 1r semestre 5
Indicadors Socials Optativa 2n semestre 5
Mètodes Estadístics en Recerca Clínica Optativa 2n semestre 5
Quantificació de Riscos Optativa 1r semestre 5
Sèries Temporals Optativa 2n semestre 5
Simulació Optativa 1r semestre 5
Software Estadístic: R i SAS Obligatòria 1r semestre 5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?