Objectius i competències

El màster en Producció i Recerca Artística ofereix la possibilitat de reexplorar críticament els llenguatges, els mitjans i les disciplines des de la pràctica mateixa i la recerca artística, de manera que l’estudiant s’impliqui conceptualment en els mitjans que utilitza i en la regeneració de les línies discursives de l’art, tant en projectes personals com en projectes col·laboratius.
Davant de la transformació contínua de les pràctiques artístiques, el màster en Producció i Recerca Artística posa l’èmfasi en el pensament crític de la mateixa praxi, potencia el treball pluridisciplinari en tots els àmbits de la producció artística en expansió (bidimensionals, espacials, a la xarxa, audiovisuals i multimèdia) i n’explora els contextos socials i conceptuals.

Les eines intel·lectuals i tecnològiques que ofereix el màster permeten a l’alumnat situar-se en primera línia del sector creatiu, concretament pel que fa a la producció i postproducció de l’art intermèdia o medial, i l’habiliten per a la recerca en i des de les arts. L’oferta d’aquest màster sobre producció i recerca en l’art contemporani intermèdia i arts medials no s’ofereix en cap altre centre universitari de Catalunya.

Està dirigit a titulats en Belles Arts i altres llicenciats, diplomats o graduats amb estudis relacionats amb les pràctiques artístiques amb la seva recerca i producció.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Àmbit de coneixement
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places35
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà - espanyol - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióRAMON PARRAMON ARIMANY
Adreça electrònicamaster.prodartbox@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Art i Contextos Intermèdia
 • Art i Tecnologia de la Imatge

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Et presentem la Facultat de Belles Arts: ensenyaments, espais, sortides professionals i ambient general de convivència.

Objectius i competències

Objectius

La finalitat del màster de Producció i Recerca Artística és la formació de productors artístics dins dels camps de creació més avançats i l'adquisició de recursos per a la recerca a partir de la producció artística.

Aquest màster ofereix la possibilitat de reexplorar críticament els llenguatges, els mitjans i les disciplines de l'art des de dins mateix de la pràctica i la investigació artística, fent que l'alumnat s'impliqui conceptualment en els mitjans que utilitza i en la regeneració de les línies discursives de l'art.

L'objectiu és aconseguir la inserció laboral de l'alumnat en un mercat ampli, polivalent i molt canviant, gràcies a la formació qualificada que proporciona en les competències requerides per donar resposta a la realitat artística actual, amb productes d'excel·lència creativa, altament valorats i absorbits en el context cultural, artístic i empresarial.

El màster capacita l'alumnat per desenvolupar processos innovadors de treball artístic, amb el resultat de productes competitius i d'investigacions vinculats a la renovació del pensament. Així mateix, també els prepara especialment per establir un discurs intel·lectual i investigador avançat, en evolució contínua, associat a les produccions artístiques.

Competències

En relació amb la producció i recerca d'arts intermèdia i medials, un cop acabat el màster, l'alumnat ha d'assolir les capacitats següents:

 • Coneixement de les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i d'investigació.

 • Capacitat per fer servir els conceptes i les definicions adequats a la producció artística.

 • Capacitat per integrar aquesta producció en discursos oberts a debat i, per tant, acotar el projecte artístic amb bases rigoroses.

 • Coneixement dels llenguatges i les disciplines de l'art intermèdia i medial que possibiliten l'establiment d'un posicionament intel·lectual de fons, associat a cada projecte artístic i a la seva investigació.

 • Capacitat per usar la bibliografia adequada i prou documentada per preparar, realitzar i investigar un projecte artístic.

 • Capacitat per fer servir els mitjans, tant manuals com tecnològics, en l'art intermèdia i medial per elaborar un projecte artístic.

 • Capacitat per utilitzar la forma i el mode de producció d'un projecte artístic en condicions professionals.

 • Capacitat per dominar els recursos propis de la presentació d'un projecte artístic en un context i un espai determinat.

 • Capacitat per generar projectes artístics orientats a la investigació i que obrin noves perspectives.

 • Capacitat per interactuar adequadament amb els conceptes treballats en un projecte artístic i l'ús de les tècniques i tecnologies.

 • Capacitat per presentar i articular projectes artístics en l'espai expositiu, en l'espai públic i a les xarxes telemàtiques.

 • Capacitat per establir relacions en un context cultural i per generar la pròpia empresa de producció artística o cultural.

 • Capacitat crítica, en relació amb la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent de l'àmbit cultural i social del moment.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Dirigit a titulats en Belles Arts i altres llicenciats, diplomats o graduats amb estudis relacionats amb les pràctiques artístiques i amb la seva recerca i producció.

Aquesta formació prèvia i específica garanteix també que es puguin complir les directrius marcades pel Reial decret que estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior, MECES (RD1027/2011), i que defineix els estudis de màster com aquells que permeten «l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores».

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Llicenciatura o grau de Belles Arts

 • Llicenciatura o grau de Comunicació Audiovisual

 • Llicenciatura o grau d'Arquitectura

 • Grau de Disseny

 • Grau d'Escenografia

Preinscripció

Calendari

Del 2 de maig al 30 de novembre de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La comissió d'accés està formada pels docents integrants del Consell de Màster. La comissió s'encarrega de seleccionar els alumnes, segons els criteris de puntuació i la ponderació següents:
 1. Dossier portafolis en PDF (ha d'incloure imatges i text): 50 %.
  Aquest document presenta la producció artística amb evidències de línies discursives interessants i en procés.
  1. Selecció d'imatges de vuit a deu treballs o projectes artístics en diferents mitjans o art medial, fets en els últims tres anys.
  2. Text (dues pàgines aprox.). Línies definidores de l'obra i contextualització del treball en relació amb els aspectes següents: 
   • Capacitat per al tractament de la producció artística.
   • Capacitat per fer evolucionar les línies discursives de l'art.
   • Interès per realitzar una recerca i producció artística que condueixi a una tesi doctoral.
   • Motivació per seguir una formació artística avançada.
 2. Currículum acadèmic, artístic o professional: 30 %.
 3. Coneixement de tècniques i tecnologies: 10 %.
 4. Coneixement de llengües: 10 %.
  1. Els candidats sense coneixement natiu de castellà o català han d'aportar un certificat o constància de nivell mínim de B2 o equivalent en castellà o català (nivell mínim necessari per a les classes lectives, que es fan en castellà).
  2. Anglès: nivell mínim de B1 o equivalent.

Procediment de resolució

La comissió d'accés ha de resoldre les sol·licituds dins dels terminis establerts en el procés de preinscripció. El sistema de preinscripció preveu que, una vegada conclosa l'assignació de les places, els candidats seleccionats rebin la resolució per correu electrònic. Els candidats que no estiguin d'acord amb la resolució poden interposar un recurs davant la comissió del màster, la qual ha de revisar la candidatura i dictaminar una nova resolució.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 40
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 90

Relació d'assignatures

 • 1r curs
Assignatures Tipus Llengua Crèdits
Comunes
Art i Tecnologia de la Imatge Obligatòria 2n semestre 5
Del Llibre d'Artista al Llibre Digital Obligatòria 2n semestre 5
Extensions del Pensament Escultòric Obligatòria 2n semestre 5
L'Extensió del Pensament Gràfic en les Pràctiques Artístiques Actuals Obligatòria 2n semestre 5
Modes de Producció: Emplaçaments i Pràctiques Paraartístiques Obligatòria 2n semestre 5
Transferències i Desplaçaments en la Construcció de Sentit
 
Obligatòria 2n semestre 5
 • 2n curs
Assignatures Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Art i Contextos Intermèdia
Circuits Culturals. Dimensió Política i Estètica de la Pràctica Artística Optativa 1r semestre 5
Indagacions en la Realitat. Paradigmes de la Ment Optativa 1r semestre 7.5
Pràctiques Externes Intermèdia Optativa 2n semestre 10
Representació d'Espai i Temps en les Arts Intermèdia Optativa 1r semestre 7.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20
Workshops: Metanarratives, Relats Crítics i Performativitat Optativa 1r semestre 5
Workshops: Registres i Experimentacions Fílmiques en Expansió cap a altres Mitjans Optativa 1r semestre 5
 
Assignatures Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Art i Tecnologia de la Imatge
Altres Imaginaris: Lectures Transversals i Polítiques de Gènere Optativa 1r semestre 5
Imatge: Identitat i Memòria Optativa 1r semestre 5
Metodologies de Recerca I Optativa 2n semestre 5
Metodologies de Recerca II Optativa 2n semestre 5
Mitjans Emergents Optativa 1r semestre 5
Processos de Producció i Difusió de les Arts Medials Optativa 1r semestre 5
Projectes Artístics i Processos Curatorials Optativa 1r semestre 5
Representacions Contemporànies de la Imatge Impresa Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20

 Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona:  TFM

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Les activitats professionals dels nostres titulats estan vinculades als camps següents: ideació i producció d'activitats culturals i artístiques, projectes de recerca, projectes col·laboratius, artivisme sociocultural, gestió d'associació de col·lectius i d'artistes visuals, direcció artística independent, comissariat, creació digital, ús de tecnologies i creació autònoma d'art, disseny de projectes digitals i producció de llenguatges videogràfics.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: 
master.prodartbox@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.