Objectius i competències

L'objectiu del màster en Recerca en Comportament i Cognició és formar investigadors competitius a escala internacional en ciències del comportament, i específicament en els àmbits de la personalitat i el comportament, la cognició i la plasticitat, la primatologia i la metodologia de recerca en ciències del comportament.

Aquest programa ha obtingut l'esment d'excel·lència de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU).
 
La formació consisteix en una sèrie de matèries d'actualització dels continguts d'aquestes àrees, complementades amb una bona formació en metodologia de recerca i en temàtiques afins, com les neurociències. El màster també dona accés al doctorat, i té continuïtat, principalment, amb els programes de doctorat de Cervell, Cognició i Conducta i de Biodiversitat.

Per a poder cursar el màster és necessari un nivell d'anglès alt, ja que aquesta és la llengua vehicular. La finalitat és que, en haver acabat, l'alumnat pugui desenvolupar-se amb facilitat en un entorn internacional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaanglès (80 %), català (10 %) i castellà (10 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFERRAN PONS GIMENO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del programa és formar investigadors competitius a nivell internacional en ciències del comportament en general, i en particular en les àrees de coneixement de personalitat, avaluació i tractaments psicològics; de psicologia bàsica i psicobiologia, i de metodologia de les ciències del comportament.

Competències

L'objectiu específic és assolir les competències següents en l'àmbit de les àrees del programa.

 • Capacitat de dissenyar, planificar i aplicar una investigació científica per resoldre un problema de recerca.

 • Capacitat d'utilitzar les tècniques de recollida i registre de dades segons el perfil de recerca.

 • Capacitat d'utilitzar les diferents tècniques de tractament de les dades.

 • Capacitat d'interpretar de manera crítica una investigació científica.

 • Habilitat per a l'escriptura d'articles i llibres científics, incloent-hi el coneixement dels passos requerits per publicar-los.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat d'accés és el de llicenciat o graduat en Psicologia, amb un bon expedient acadèmic, amb un nivell d'anglès mínim del B1 del Marc europeu comú de referència, i amb la motivació i disciplina personals necessàries per a una ocupació professional com a investigador en les diverses disciplines de les ciències del comportament.

El programa està dirigit a dos perfils d'estudiants: professionals de les ciències del comportament en actiu que vulguin completar la seva formació en tasques d'investigació i llicenciats que vulguin iniciar una carrera professional com a investigadors.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Títol de llicenciatura o grau universitaris, o l'equivalent estranger. En el cas que la titulació d'accés no sigui Psicologia, la Comissió acadèmica del màster estudia si cal cursar algun complement formatiu, corresponent a alguna de les assignatures troncals del grau de Psicologia de la UB.

Preinscripció

Calendari

Del 3 d'abril al 14 de juny de 2024.
Resolució: del 26 de juny al 3 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Les cartes de recomanació s'han d'enviar directament al coordinador del programa del màster a ferran.pons theub.edu.

Criteris de selecció

Els criteris d'admissió són els següents:
 • Bon expedient acadèmic

 • Bon nivell d'anglès (nivell mínim: B1)

Es tenen en compte les publicacions, presentacions científiques i cartes de referència.
El pes dels dos criteris d'admissió és el mateix (50 %)

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recerca en Comportament i Cognició
Anàlisi Multivariant i Models d'Equacions Estructurals Optativa 2n semestre 5
Aprenentatge i Cognició Optativa 1r semestre 2.5
Atenció i Predicció en Neurociència Cognitiva Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en Processos de Llenguatge i Memòria Optativa 2n semestre 2.5
Conducta Social, Cognició Animal i Conservació Optativa 2n semestre 5
Etoecologia i Conservació Optativa 1r semestre 2.5
Genètica de la Conducta Optativa 2n semestre 2.5
Models Computacionals i Tècniques de Programació Optativa 1r semestre 5
Neurociència Cognitiva Obligatòria 1r semestre 5
Orígens de la Conducta Humana Optativa 2n semestre 5
Personalitat i Cognició Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques de Recerca de Comportament i Cognició Obligatòria 2n semestre 10
Principis de Presa de Decisions en Percepció i Acció Optativa 2n semestre 2.5
Recerca en Ciència de la Personalitat Optativa 2n semestre 2.5
Recerca en Diferències Individuals Optativa 1r semestre 5
Recerca en Funció Cerebral Humana Optativa 2n semestre 5
Regressió i Model Lineal General Obligatòria 1r semestre 5
Seminari de Comportament i Cognició Obligatòria 1r semestre 5
Taller d'Anàlisi de Dades Optativa 2n semestre 2.5
Taller de Tècniques de Neuroimatge i Control Sensori Motor Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El programa de formació està dirigit a persones que vulguin iniciar una carrera professional com a investigadors en els camps de la psicologia experimental, el comportament, les neurociències i la primatologia. També és adequat per a professionals de les ciències del comportament i de les ciències de la vida que vulguin completar la seva formació en tasques de recerca.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinador: 
FERRAN PONS GIMENO 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.