Objectius i competències

El màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals  permet estar al dia dels avenços constants que han tingut lloc en els camps de la biologia molecular, la bioinformàtica i la genètica durant els darrers anys s'han pogut aplicar de manera molt rellevant en la recerca de les plantes.
Les plantes, a més de ser components habituals del paisatge i elements essencials en el manteniment dels ecosistemes naturals, també són la base de l'alimentació humana i d'una gran varietat de productes i matèries primeres d'interès en diferents sectors productius. El Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals dona un coneixement integrat de les bases fisiològiques, bioquímiques i genètiques  relacionades amb el creixement i desenvolupament de les plantes, així com dels mecanismes implicats en la seva interacció amb el medi ambient.

Aquest coneixement és fonamental per abordar noves estratègies biotecnològiques d'interès en sectors industrials molt diversos. L'objectiu principal del màster és la formació de professionals per a la recerca científica en departaments d'R+D+I d'empreses dels sectors agroalimentari, bioenergètic, farmacèutic i cosmètic.

A més, el màster també prepara l'alumnat perquè pugui treballar en institucions dedicades a la conservació de la diversitat vegetal, i cobreix les necessitats acadèmiques de formació de personal investigador que vulgui fer els estudis de doctorat en els camps de la biologia, la genòmica i la biotecnologia vegetal.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
  • Biologia i genètica
  • Bioquímica i biotecnologia
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
CoordinacióMARC VALLS MATHEU
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 12
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaría: 934 021 086
Punto de información: 934 021 431
Coordinador: MARC VALLS MATHEU

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.