Objectius i competències

El màster en Bioinformàtica i Bioestadística permet treure profit de la gran quantitat de dades que generen disciplines com ara la biologia molecular, la medicina, la veterinària o l’agronomia. Per treure’n el màxim profit d’aquestes dades òmiques i poder avançar en aquestes disciplines.
Actualment es necessiten professionals experts en el maneig, l’anàlisi i la interpretació de dades massives en les biociències. Es a dir, professionals de la bioinformàtica, la genòmica, la biologia computacional o la biocomputació.

El màster permet adquirir un perfil adaptat a les necessitats actuals, amb continguts equilibrats de bioinformàtica i bioestadística orientats a adquirir competències en la gestió de les dades, la intel·ligència artificial, el modelatge i l’anàlisi estadística de problemes bioinformàtics.

S’adreça principalment a titulats universitaris en enginyeria informàtica, matemàtiques, estadística, biologia, medicina, farmàcia o altres titulacions d’enginyeria, ciències o ciències de la salut que es vulguin especialitzar en aquest àmbit. Les assignatures optatives inclouen temes com ara programació per a la bioinformàtica, tendències del sector bioinformàtic, biologia molecular i biologia estructural, disseny i anàlisi d’experiments, anàlisi de supervivència, anàlisi multivariant, i aprenentatge automàtic (machine learning), i també la possibilitat de fer pràctiques en empreses. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
  • Biologia i genètica
  • Enginyeria informàtica i de sistemes
  • Matemàtiques i estadística
Modalitat de docència
  • En línia
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióALEXANDRE SANCHEZ PLA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 20
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Bioinformàtica i Bioestadística
Anàlisi de Dades Òmiques Obligatòria 5
Anàlisi de Supervivència i Dades Longitudinals Optativa 5
Anàlisi Multivariant Optativa 5
Aplicacions i Tendències del Sector Optativa 5
Aprenentatge Automàtic Optativa 5
Biologia Estructural Optativa 5
Biologia Molecular Optativa 5
Disseny i Anàlisi d'Experiments Optativa 5
Eines Informàtiques per a la Bioinformàtica Optativa 5
Genòmica Computacional Obligatòria 5
Inferència Estadística Obligatòria 5
Pràctiques en Empreses Optativa 5
Programació per a la Bioinformàtica Obligatòria 5
Regressió, Models i Mètodes Obligatòria 5
Software per a l'Anàlisi de Dades Obligatòria 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Bioinformàtica i Bioestadística
Àlgebra Lineal Optativa 6
Àlgebra Optativa 6
Anàlisi Matemàtica Optativa 6
Estadística Optativa 6
Iniciació a la Programació Optativa 6
Iniciació a les Matemàtiques per a l'Enginyeria Optativa 6
Probabilitat i Estadística Optativa 6
Programació Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Tel. 934 021 671 (Secretaría de la Facultad)
934 021 100 (Información UB)
636 346 026 - 933 556 000 (Atención al Estudiante)
secretaria-biologia@ub.edu
Contacte UOC 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.