Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places20
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióMARINA ROMEO DELGADO
Adreça electrònicasuport_masterspsico@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat València Estudi General
Universitats Participants
 • Universitat València Estudi General
 • Universitat Barcelona
 • Alma Mater Studiorum - Università de Bologna
 • Universidade de Coimbra
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster és un programa de 120 crèdits ECTS (dos anys acadèmics), implementat per un Consorci Internacional, que té com a objectiu formar excel·lents experts en WOP-P per a un context socioeconòmic cada vegada més globalitzat. Hi ha dos itineraris generals d'ocupabilitat: com a professional i com a investigador.

El màster segueix el model d'educació i competències professionals de l'EUROPSY per al Certificat Europeu de Psicologia (EDP), recolzat per la Federació Europea d'Associacions de Psicologia (EFPA), i el Certificat Especialista EuroPsy en Psicologia WOP. Basat en el model científic-pràctic, aborda tant un enfocament científic explicatiu del comportament humà i els contextos com la intervenció. Inclou models basats en proves, combinats amb la metodologia i les activitats de recerca, i integra tant el contingut tradicional de WOP-P com els temes emergents.

També es desenvolupen habilitats multiculturals i competències. Els estudiants treballen en equips amb companys de classe d'altres països i cultures, en un context similar a l'entorn laboral actual.

Competències

Més informació

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Més informació

Preinscripció

Calendari

Més informació

Documentació

Criteris de selecció

 • Un grau en Psicologia (de 3, 4 o 5 anys)
 • Un compromís a temps complet amb el programa de dos anys.
 • Nivell B2 d'anglès.

(erasmuswop.org/admission-and-evaluation-criteria-for-students/)

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 60
Optatius 12
Pràctiques externes 20
Treball final de màster 28
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans / Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personel Psychology
Avaluació Psicològica i Orientació en Recursos Humans Obligatòria 1r semestre 4
Curs Avançat de Psicologia del Treball Obligatòria 1r semestre 4
Curs d'Orientació Obligatòria 1r semestre 4
Curs de Formació Complementària I Obligatòria 2n semestre 4
Curs de Formació Complementària II Obligatòria 2n semestre 4
Estructura i Processos de les Organitzacions Obligatòria 1r semestre 4
Fonaments de Psicologia dels Recursos Humans Obligatòria 1r semestre 4
Informe Professional Obligatòria 2n semestre 4
Intervenció en les Organitzacions. Canvi i Desenvolupament de les Organitzacions Obligatòria 1r semestre 4
Intervenció en Psicologia del Treball Obligatòria 1r semestre 4
Intervenció Psicosocial en el Desenvolupament de Recursos Humans Obligatòria 1r semestre 4
Metodologia: Tesi de Màster Obligatòria 2n semestre 4
Pràcticum Obligatòria 2n semestre 20
Psicologia de la Salut i de la Qualitat de Vida Laboral Obligatòria 1r semestre 4
Psicologia i Comportament de les Organitzacions Obligatòria 1r semestre 4
Recerca i Anàlisi Multivariant en Psicologia del Treball i de les Organitzacions Obligatòria 1r semestre 4
Recerca i Tesi de Màster I Obligatòria 2n semestre 6
Recerca i Tesi de Màster II Obligatòria 2n semestre 14
Recerca i Tesi de Màster III Obligatòria 2n semestre 4
Tècniques d'Intervenció Bàsica i Avaluació de la Intervenció Obligatòria 1r semestre 4
Winter School: Psicologia de les Organitzacions Optativa 2n semestre 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

Informació de les facultats

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El Consorci ha realitzat dues enquestes d'ocupabilitat entre els nostres graduats de les edicions 2015-2016. Segons l'últim estudi (2019), més del 90 % dels nostres graduats estan ocupats o autònoms, i només el 5,7 % estan buscant feina; més del 50 % van passar menys de 3 mesos per trobar el seu primer treball després de la graduació; la majoria consideren que els continguts del màster estan molt relacionats (43,6 %) o bastant relacionats (31,9 %) amb els seus primers treballs, i més del 85 % estan bastant o molt satisfets amb el seu treball. Al voltant del 42 % dels participants es van graduar el 2017 o més tard.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.