Objectius i competències

El màster interuniversitari d’Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat analitza el desenvolupament històric de la ciència, la tecnologia i la medicina, en les seves dimensions teòrica, material, social i institucional. A més, ofereix una visió singular de l’evolució de la ciència, i permet desenvolupar habilitats relacionades amb la recerca històrica a partir del coneixement de les principals eines i escoles historiogràfiques, i de l’elaboració d’un treball de recerca.

Es tracta d’un màster interuniversitari que ofereix una especialitat en recerca, que permet desenvolupar una carrera acadèmica i, posteriorment, cursar estudis de doctorat en història de la ciència o investigar en profunditat aspectes concrets de la ciència, la tecnologia i la medicina, i les seves implicacions socials i culturals en el passat.

D’altra banda, l’especialitat professionalitzadora permet treballar en àmbits com ara la comunicació, la divulgació científica, la docència, la museologia i la gestió del patrimoni científic.

El màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat compta amb un professorat format pels millors especialistes en història de la ciència de la UAB i la UB, i també de la UPF la UPC i la Institució Milà i Fontanals (del Consell Superior d’Investigacions Científiques), i professorat visitant de prestigi reconegut.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióJESUS MARIA GALECH AMILLANO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formacióNo
Especialitats
  • Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència
  • Recerca i Història de la Ciència

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 39
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència
Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica Optativa 15
De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies Optativa 15
Els Orígens de la Ciència Moderna Optativa 15
Individu, Salut i Societat Optativa 15
La Ciència en la Història Obligatòria 15
Pràctiques Externes Optativa 9
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Recerca i Història de la Ciència
De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies Optativa 15
Els Orígens de la Ciència Moderna Optativa 15
Grans Temes en Història de la Ciència Optativa 15
Individu, Salut i Societat Optativa 15
La Ciència en la Història Obligatòria 15
Metodologia d'Investigació Optativa 9
Treball Final de Màster Obligatòria 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Facultat de Filosofia
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 722 - 934 037 719
secretariafilosofia@ub.edu