Presentació

L’itinerari de doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses està pensat especialment per a qui vol obtenir una sòlida formació jurídica i empresarial que capaciti per fer tasques en llocs de treball de màxima responsabilitat.
L’itinerari de doble grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses forma professionals capaços de fer tasques de gestió, assessorament i avaluació en empreses i que es poden desenvolupar en l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

D’altra banda, proporciona una formació jurídica bàsica que engloba tant els coneixements teòrics sobre l’ordenament jurídic així com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar i aplicar les normes que l’integren.

Aquest doble grau permet treballar tant d’advocat com d’economista, i esdevenir auditor o consultor d’empreses, economista de l’estat o inspector d’hisenda. També permet fer tasques de direcció i gestió en l’administració pública i en les institucions internacionals.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Dret
Facultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
  • Ciències Socials i Jurídiques
  • Ciències
Crèdits420
Places

60

Durada

 5,5

anys acadèmics
Nota de tall

11,420 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El fet de cursar aquest doble itinerari requereix tenir interès pels temes econòmics, jurídics i socials; facilitat per les matemàtiques i els tractaments quantitatius; coneixement d'idiomes (principalment l'anglès); capacitat d'abstracció crítica, d'anàlisi i de síntesi; bona expressió oral i escrita, molta capacitat de treball i iniciativa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

 La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 108
Obligatòria 246
Optativa 54
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 420

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Alemany per als Negocis 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Anglès per als Negocis 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Aplicacions Informàtiques a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Auditoria Externa 2n semestre Optativa 6
Auditoria Interna 2n semestre Optativa 6
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Ciència Política 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Consolidació d'Estats Comptables 2n semestre Optativa 6
Control de Gestió 2n semestre Optativa 6
Creació d'Empreses 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Creativitat, Innovació i Emprenedoria 2n semestre Optativa 3
Desenvolupament Sostenible: Ecologia, Economia i Societat 2n semestre Optativa 6
Direcció de les Organitzacions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Direcció de Producte 2n semestre Optativa 6
Distribució Comercial 1r semestre Optativa 6
Dones, Treballs i Societat 1r semestre Optativa 6
Dret Canònic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Comunitari de Lliure Circulació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Constitucional Comparat i Europeu 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de Danys 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de la Funció Pública 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Propietat Intel·lectual 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Seguretat Social 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de Menors 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret del Medi Ambient 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret dels Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Dret i Tributació Local 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Internacional Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Interregional 2n semestre Optativa 3
Dret Penal Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Privat Comparat 2n semestre Optativa 3
Dret Registral 1r semestre Optativa 3
Dret Sindical 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drets Fonamentals i Garanties 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Economia de la Incertesa 1r semestre Optativa 6
Economia i Política Industrial i Tecnològica 2n semestre Optativa 6
Economia Internacional 1r semestre Optativa 6
Economia Social i Solidària 2n semestre Optativa 6
Estadística Aplicada I 2n semestre Optativa 6
Estadística de l'Assegurança 2n semestre Optativa 6
Estat i Confessions 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estratègies i Tècniques de Comunicació 1r semestre Optativa 6
Estratègies Processals 1r semestre Optativa 6
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa 2n semestre Optativa 6
Fiscalitat Empresarial Avançada 1r semestre Optativa 6
Fiscalitat Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de l'Assegurança 1r semestre Optativa 6
Francès per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Gestió de la Qualitat 1r semestre Optativa 6
Gestió de l'Empresa Financera i Asseguradora 1r semestre Optativa 6
Història del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística 2n semestre Optativa 6
Història Econòmica 2n semestre Optativa 6
Història Econòmica de l'Empresa 1r semestre Optativa 6
Immigració, Nacionalitat i Estrangeria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Instruments i Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Integració Europea 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Internacionalització de l'Empresa: Gestió i Estratègies 1r semestre Optativa 6
Investigació de Mercats I 1r semestre Optativa 6
Investigació de Mercats II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Investigació Operativa 2n semestre Optativa 6
Italià per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Lideratge i Desenvolupament de la Pràctica del Lideratge 2n semestre Optativa 6
Màrqueting Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Matemàtica de l'Assegurança 2n semestre Optativa 6
Mètodes Quantitatius de Valoració Financera 1r semestre Optativa 6
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Normes de Comptabilitat i Auditoria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Objectius i Instruments de Política Econòmica 2n semestre Optativa 6
Organització, Innovació i Tecnologia 2n semestre Optativa 6
Organitzacions Internacionals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Plans Públics de Previsió 2n semestre Optativa 6
Política i Estratègies de Preus 2n semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes III 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Presa de Decisions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Protecció Internacional dels Drets Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Públic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Rus per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció 1r semestre Optativa 6
Sociologia 1r semestre Optativa 6
Sociologia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Tècniques de Comunicació i Orientació Professional 2n semestre Optativa 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Valoració d'Empreses 1r semestre Optativa 6
Xinès per als Negocis 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Itinerari 2- Grau Dret Menció Dret Empresa i Grau ADE Menció Comptabilitat
Itinerari 3- Grau Dret sense Mencions i Grau ADE Menció Comptabilitat
Itinerari 4- Grau Dret Menció Dret Empresa i Grau ADE sense Mencions
Itinerari 5- Grau Dret sense Mencions i Grau ADE sense Mencions
Itinerari 6- Grau Dret Menció Dret Internacional i Grau ADE Menció Comptabilitat
Itinerari 7- Grau Dret Menció Dret Internacional i Grau ADE sense Mencions
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

 Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. Els coordinadors del programa de pràctiques del grau en Dret són el professor Isidor Garcia per a les pràctiques curriculars i la Dra. Elena Lauroba per a les pràctiques extracurriculars; i al grau en Administració i Direcció d'Empreses el professor Máximo Losilla per a les pràctiques curriculars i la professora Paloma Miravitlles per a les pràctiques extracurriculars. 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquesta formació et permetrà treballar tant d'advocat com d'economista i, sobretot, excel·lir en l'àmbit de l'advocacia i l'assessoria d'empreses. Podràs treballar en grans bufets d'advocats i economistes, i esdevenir auditor o consultor d'empreses, economista de l'estat o inspector d'hisenda. També podràs treballar en tasques de direcció i gestió en l'administració pública i en les institucions internacionals.

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona
Secretaria: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu

Facultat de Dret
Diagonal, 684 - 08034 Barcelona
Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu


Bústia de consultes