Presentació

El doble grau en Física i Matemàtiques permet desenvolupar les capacitats d’anàlisi, abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i rigor de les matemàtiques amb la intuïció per a la modelització i resolució de problemes de la física.
El doble grau en Física i Matemàtiques proporciona coneixements sobre fonaments bàsics de dues àrees germanes: la física i la matemàtica. A més, proporciona eines i capacitats de raonament necessàries per entendre la natura i les seves relacions i poder fer prediccions.

Desenvolupa les capacitats d’anàlisi, d’abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i el rigor de les matemàtiques amb la intuïció per la modelització de la física.

Ofereix als graduats un ampli ventall de sortides professionals per desenvolupar la professió amb eficàcia o continuar estudis especialitzats: recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i centres de recerca, institucions financeres i d’assegurances, gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic, sanitat, empreses i instituts d’estadística, serveis meteorològics i geofísics, o docència i comunicació de la ciència.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Facultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Enginyeria i Arquitectura
Crèdits330
Places

20

Durada5 anys acadèmics
Nota de tall

13,318 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén en aquest ensenyament?

 • Adquirir els coneixements fonamentals sobre els fenòmens físics i teòrics, i les lleis que els regeixen o els models que els expliquen.
 • Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, abstracció, intuïció i pensament lògic, com també la capacitat de reconèixer la presència de la física i les matemàtiques en fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.
 • Obtenir els coneixements de física i matemàtiques necessaris per accedir a estudis de postgrau i al món laboral, incloent-hi la docència i la recerca.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions). 
 • Capacitat per interpretar l'evolució de l'entorn i per adaptar-s'hi. 
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • Capacitat per administrar el temps en circumstàncies de canvi i incertesa. 
 • Capacitat per fer servir de manera eficaç la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació. 
 • Capacitat de treball en equip. 
 • Capacitat per aprendre nous coneixements i tècniques de manera autònoma. 

Competències específiques

 • Capacitat per comprendre i fer servir el mètode matemàtic.
 • Coneixement de demostracions rigoroses dels teoremes bàsics de les diferents branques de les matemàtiques. 
 • Comprensió teòrica dels fenòmens físics. 
 • Capacitat d'abstracció i modelització. 
 • Capacitat per fer servir aplicacions informàtiques per experimentar en física i matemàtiques, i resoldre problemes. 
 • Capacitat de resolució de problemes físics i matemàtics mitjançant habilitats de càlcul i altres tècniques. 
 • Capacitat per reconèixer la presència de la física i les matemàtiques en altres disciplines. 
 • Capacitat per raonar lògicament i també d'identificar errors en els procediments. 
 • Domini del mètode experimental, del treball al laboratori i capacitat per emprar l'instrumental bàsic. 
 • Comprensió de la naturalesa de la recerca en física i matemàtiques, i de les maneres que es porta a terme. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis interès per descobrir i entendre o explicar els fenòmens físics habituals, interès general per les ciències i les noves tecnologies, capacitat de raonament lògic, i facilitat per a les matemàtiques i la física.

El perfil adequat d'ingrés és el d'estudiants de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia que, com a mínim, hagin cursat les matèries de física i matemàtiques, o estudiants d'altres procedències amb coneixements equivalents.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Acollida

Accions de suport i orientació

 Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 186
Optativa 54
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 24
TOTAL 330

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Física de l'Estat Sòlid 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Electrònica Física 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 18
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi Harmònica i Teoria del Senyal 2n semestre Optativa 6
Anàlisi Real i Funcional 1r semestre Optativa 6
Astrofísica i Cosmologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Astronomia Observacional 1r semestre Optativa 3
Biofísica 2n semestre Optativa 6
Corbes Algebraiques 2n semestre Optativa 6
Didàctica 1r semestre Optativa 6
Electrodinàmica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Electrònica Aplicada 1r semestre Optativa 9
Energia 2n semestre Optativa 6
Equacions en Derivades Parcials 1r semestre Optativa 6
Física Atòmica i Radiació 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física d'Altes Energies i Acceleradors 2n semestre Optativa 6
Física de Materials 2n semestre Optativa 6
Física dels Medis Continus 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Física Mèdica 2n semestre Optativa 6
Física Nuclear i de Partícules 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de l'Espectroscòpia 1r semestre Optativa 3
Fotònica 1r semestre Optativa 9
Gènere, Ciència i Tecnologia 1r semestre Optativa 3
Geofísica 1r semestre Optativa 6
Història de la Física 2n semestre Optativa 3
Instrumentació 2n semestre Optativa 9
Instrumentació Virtual 2n semestre Optativa 3
Introducció a l'Àlgebra Commutativa 2n semestre Optativa 6
Magnetisme i Superconductivitat 2n semestre Optativa 6
Mecànica Quàntica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Mecànica Quàntica de N-Cossos i Sistemes Ultrafreds 2n semestre Optativa 6
Mecànica Teòrica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Meteorologia Dinàmica 2n semestre Optativa 3
Mètodes Analítics en Teoria de Nombres 1r semestre Optativa 6
Mètodes Matemàtics Avançats 1r semestre Optativa 6
Micro i Nanotecnologia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Modelització Matemàtica de Formes de Raonament 2n semestre Optativa 6
Plasmes i Processos Astrofísics 1r semestre Optativa 6
Pràctiques en Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques en Empreses I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Probabilitats Avançades 1r semestre Optativa 6
Processament d'Imatge i Visió Artificial 2n semestre Optativa 3
Processos Estocàstics 2n semestre Optativa 6
Programació de Simulacions i d'Instruments de Mesura 1r semestre Optativa 6
Projectes 1r semestre Optativa 6
Relativitat General 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sistemes Dinàmics 2n semestre Optativa 6
Sistemes Fora de l'Equilibri 1r semestre Optativa 3
Tecnologia Electromagnètica 1r semestre Optativa 9
Teoria de Conjunts Elemental 1r semestre Optativa 6
Teoria de la Informació Clàssica i Quàntica 1r semestre Optativa 3
Topologia Algebraica 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Doble Titulació de Física i Matemàtiques
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Recerca fonamental o aplicada en centres de recerca.  
 • Recerca i desenvolupament en indústries.  
 • Docència.  
 • Serveis meteorològics.  
 • Geofísica. 
 • Sanitat.
 • Medi ambient.  
 • Física nuclear.  
 • Empreses d'informàtica i de telecomunicacions.  
 • Empreses de banca, finances i assegurances.  
 • Consultoria.  
 • Administració pública. 

Contacte

Facultat de Física

Martí i Franquès, 1-11  - 08028 Barcelona
Secretaria: 934 021 116
sec.facultat.fisica@ub.edu

​​

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Secretaria: 934 021 598 - 934 021 597
sec.mat.inf@ub.eduBústia de consultes