Presentació

El grau en Filosofia forma en l’estudi d’idees d’aplicació general com ara l’existència, la veritat, el temps, el lliure albir, el coneixement, la bondat o la bellesa, i en d’altres d’aplicació específica com el llenguatge, la ciència, la tecnologia, la política, la llei, la religió o l’ètica aplicada.
El grau en Filosofia de la Universitat de Barcelona destaca per la varietat i riquesa dels seus plantejaments metodològics i conceptuals.

Desenvolupa habilitats de tipus lògic i argumental, i de domini el llenguatge. Desenvolupa la creativitat en l’àmbit de les idees, ensenya a gestionar i a tenir una gran capacitat de reflexió i anàlisi.

Proporciona coneixements sòlids i amplis en l’estudi teòric de problemes abstractes i en els àmbits de la discussió i el debat.

És adient per a persones que ja hagin cursat altres estudis universitaris i vulguin completar la formació aprofundint aspectes de fonamentació dels sabers i qüestions transversals, interdisciplinaris o d’interès teòric general.

Permet treballar en l’ensenyament mitjà i superior, i en el camp de la recerca, i també participar en els àmbits de la cultura i la comunicació.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

200

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 63,1%, castellà 34,6%, anglès 2,3%
Nota de tall

5,840 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMANUEL PEREZ OTERO
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Filosofia pretén que els estudiants assoleixin els objectius docents:

 • Assolir la capacitat per comprendre i avaluar críticament diferents idees referents a la naturalesa de la realitat, als valors i a la nostra experiència, i que tenen una funció important en la comprensió de l'ésser humà.
 • Proposar la crítica i la reinterpretació de textos.
 • Usar instruments procedents de la lògica formal.
 • Construir i avaluar arguments.
 • Fer experiments mentals, i combinar ordenadament dades i indicis procedents de fonts diferents.
 • Formar-se en l'estudi d'idees que tenen una aplicació general, per exemple, els conceptes d'existència, veritat, temps, casualitat, lliure albir, relació entre ment i cos, coneixement, racionalitat, significat, deure, bondat o bellesa.
 • Saber transmetre coneixements sobre qüestions que pertanyen a àrees específiques d'estudi, com ara el llenguatge, la ciència, la tecnologia, les ciències socials, la política, la llei, la societat, l'educació, la religió, la literatura i les arts, les matemàtiques o l'ètica aplicada.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Capacitat per comprendre i posseir coneixements més enllà de l'àrea d'estudi pròpia i per integrar aspectes avantguardistes de l'àmbit específic.
 • Capacitat per comprendre i aplicar els coneixements a l'àmbit professional mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi pròpia.
 • Capacitat de recopilar i interpretar dades per emetre judicis reflexius sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic divers.
 • Capacitat per aprendre amb un alt grau d'autonomia

 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • Responsabilitat, capacitat d'anàlisi, de síntesi, visió global i aplicació de coneixements a la pràctica.
 • Creativitat, iniciativa i adaptació.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar projectes, i per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
 • Treball en equip.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Habilitat per comunicar-se oralment i per escrit.
 • Capacitat de raonament i esperit crític.
 • Habilitats per iniciar-se en el camp de la recerca.
 • Capacitat d'ensenyar.
 • Respecte i promoció dels drets humans, dels principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, accessibilitat, igualtat de gènere, i dels valors propis d'una cultura de la pau i valors democràtics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Sensibilitat per la diversitat d'opinions, de pràctiques i de maneres de viure.
 • Capacitat per llegir amb atenció i per interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.
 • Capacitat per usar i comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.
 • Capacitat per identificar les qüestions de fons en diferents tipus de debats.
 • Capacitat per presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.
 • Capacitat per fonamentar racionalment els compromisos ètics i socials.
 • Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l'epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment.
 • Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l'estètica.
 • Capacitat per identificar les teories principals defensades en les obres dels autors més destacats de la filosofia, i els arguments més importants que usen per defensar-les.
 • Capacitat per aplicar conceptes filosòfics a l'orientació de problemes humans, socials i polítics, fins i tot als problemes nous que suscita el progrés de la ciència i de la tècnica, i capacitat per conèixer què deriva de les noves formes de comunicació i de relació social.
 • Capacitat per reconèixer la influència dels filòsofs contemporanis en altres àrees del saber i la cultura.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

A més de les aptituds pròpies de qualsevol estudiant universitari (responsabilitat, compromís, iniciativa, disposició a treballar en equip., etc.) és molt recomanable tenir un interès cultural ampli i curiositat general per tots els aspectes del saber, interès per desenvolupar habilitats de tipus lògic i argumental, domini del llenguatge, capacitat de reflexió i d'anàlisi, gust per la lectura i el treball amb textos, i interès per l'estudi teòric i la discussió de problemes abstractes. És molt important disposar d'entrada d'un alt nivell en l'expressió oral i escrita en català i castellà, així com també un bon nivell en una tercera llengua.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 54
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Adquisició de Llengües 2n semestre Optativa 6
Antropologia Biològica 2n semestre Optativa 6
Antropologia Religiosa 2n semestre Optativa 9
Aprenentatge, Motivació i Emoció 2n semestre Optativa 6
Astronomia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Avaluació de l'Impacte Ambiental 1r semestre Optativa 6
Bioètica 1r semestre Optativa 6
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Biolingüística 2n semestre Optativa 6
Biologia del Comportament 1r semestre Optativa 6
Biologia I 1r semestre Optativa 6
Ciència Política 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Ciència Política I 1r semestre Optativa 6
Conflicte Social i Acció Col·lectiva 2n semestre Optativa 3
Dret Ambiental 2n semestre Optativa 6
Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient 2n semestre Optativa 6
Economia i Estat del Benestar 1r semestre Optativa 3
Economia i Política Industrial i Tecnològica 2n semestre Optativa 6
Economia Política 2n semestre Optativa 6
Economia, Recursos Naturals i Medi Ambient 1r semestre Optativa 6
Estadística 2n semestre Optativa 6
Estat i Societat 1r semestre Optativa 6
Estètica Contemporània 1r semestre Optativa 6
Etologia i Evolució de la Conducta 1r semestre Optativa 6
Evolució 1r semestre Optativa 6
Evolució del Pensament Biològic 2n semestre Optativa 6
Evolució Humana 1r semestre Optativa 6
Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia I 2n semestre Optativa 6
Filosofia de la Ciència i de la Tecnologia II 1r semestre Optativa 6
Filosofia de la Història 1r semestre Optativa 6
Filosofia de la Naturalesa 2n semestre Optativa 6
Filosofia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Filosofia del Llenguatge i de la Ment I 1r semestre Optativa 6
Filosofia del Llenguatge i de la Ment II 2n semestre Optativa 6
Física 1r semestre Optativa 6
Fonaments de Biologia 1r semestre Optativa 6
Gènere i Història 1r semestre Optativa 6
Gestió Pública 2n semestre Optativa 6
Gramàtica Grega 1r semestre Optativa 6
Gramàtica Llatina I 1r semestre Optativa 6
Gramàtica Llatina II 2n semestre Optativa 6
Història Contemporània 2n semestre Optativa 9
Història de la Filosofia del Renaixement 2n semestre Optativa 6
Història de la Filosofia Medieval 2n semestre Optativa 6
Història de l'Estat del Benestar 1r semestre Optativa 3
Història del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història del Pensament Econòmic 1r semestre Optativa 6
Història Econòmica del Segle XX 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Història i Epistemologia de la Psicologia 1r semestre Optativa 6
Història i Mètodes de la Filologia Clàssica 2n semestre Optativa 6
Història Política i Social Contemporània 1r semestre Optativa 6
Intel·ligència Artificial 1r semestre Optativa 6
Intervenció Política i Social 1r semestre Optativa 6
Introducció a la Lingüística 2n semestre Optativa 6
Introducció a l'Economia 1r semestre Optativa 6
Introducció a l'Economia 1r semestre Optativa 6
Introducció al Dret 1r semestre Optativa 6
Introducció al Grec I 1r semestre Optativa 6
Introducció al Grec II 2n semestre Optativa 6
Introducció al Grec III 2n semestre Optativa 6
Introducció als Ordinadors 2n semestre Optativa 6
Lingüística Bàsica: Aplicacions 2n semestre Optativa 6
Lingüística Computacional 1r semestre Optativa 6
Literatura Grega I: Grans Obres 1r semestre Optativa 6
Literatura i Pensament en el Segle XX 1r semestre Optativa 6
Llatí I 1r semestre Optativa 6
Llatí II 2n semestre Optativa 6
Llengua Llatina 2n semestre Optativa 6
Llenguatge i Comunicació 1r semestre Optativa 6
Metodologia de les Ciències Socials 2n semestre Optativa 6
Metodologia de les Ciències Socials 1r semestre Optativa 6
Mitologia Grega 2n semestre Optativa 6
Món Actual 2n semestre Optativa 6
Món Actual 2n semestre Optativa 9
Pensament i Resolució de Problemes 2n semestre Optativa 6
Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions 1r semestre Optativa 9
Pràctiques Externes 2n semestre Pràctiques 6
Programació I 1r semestre Optativa 6
Programació II 2n semestre Optativa 6
Prosa Clàssica Llatina I 2n semestre Optativa 6
Psicofisiologia 2n semestre Optativa 6
Psicolingüística 2n semestre Optativa 6
Psicologia Social 2n semestre Optativa 6
Qüestions de Filosofia Política I 2n semestre Optativa 6
Qüestions de Filosofia Política II 1r semestre Optativa 3
Qüestions de Lògica I 1r semestre Optativa 6
Qüestions de Lògica II 2n semestre Optativa 6
Qüestions de Metafísica I 1r semestre Optativa 6
Qüestions de Metafísica II 2n semestre Optativa 3
Qüestions de Teoria del Coneixement I 1r semestre Optativa 6
Qüestions de Teoria del Coneixement II 1r semestre Optativa 3
Qüestions d'Història de la Ciència I 1r semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Ciència II 2n semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània I 1r semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània II 2n semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia Contemporània III 1r semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia I 2n semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia II 1r semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia III 2n semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia IV 2n semestre Optativa 6
Qüestions d'Història de la Filosofia V 2n semestre Optativa 6
Química 1r semestre Optativa 6
Sintaxi Grega 2n semestre Optativa 6
Sistema de Drets i Llibertats 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Societat i Medi Ambient 1r semestre Optativa 6
Sociologia de la Comunicació i de la Informació 2n semestre Optativa 6
Sociologia de la Seguretat i del Risc 2n semestre Optativa 6
Sociologia del Coneixement 1r semestre Optativa 6
Sociologia del Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Sociologia I 1r semestre Optativa 6
Sociologia Mediambiental 1r semestre Optativa 6
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 1r semestre Optativa 6
Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere 1r semestre Optativa 6
Teories Ètiques I 2n semestre Optativa 6
Teories Ètiques II 1r semestre Optativa 3
Tradició Clàssica 1r semestre Optativa 6
Unió Europea: Institucions Polítiques 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques de 6 crèdits (150 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la Dra. Misericòrdia Anglès Cervelló.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Gestió cultural.
 • Assessorament editorial.
 • Assessorament de bioètica.
 • Consultoria.

 

Amb els estudis complementaris adients, també capacita per a la docència en l'ensenyament mitjà i l'universitari.

 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filosofia

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 722 - 934 037 719
secretariafilosofia@ub.edu

Bústia de consultes