Presentació

El grau en Antropologia Social i Cultural estudia la variabilitat i diversitat de les cultures humanes, i les seves diferents formes d’organització social, cultural i econòmica mitjançant l’ús de l’etnografia com a eina d’investigació sobre el terreny.
El grau en Antropologia Social i Cultural estudia les qüestions fonamentals de la societat actual com ara les desigualtats socioeconòmiques; les identitats ètniques, religioses, de classe, de gènere o d’edat; la immigració i les polítiques socials; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials, i l’anàlisi de manifestacions complexes de la cultura. Proporciona un coneixement ampli de les ciències socials i una preparació profunda sobre els camps teòrics i aplicats de la disciplina, i també sobre metodologia i tècniques de recerca.

Consta de quatre anys acadèmics: el primer presenta una introducció a l’antropologia i a les matèries bàsiques afins; el segon i el tercer any permeten conèixer a fons els camps d’estudi, els èmfasis i les aplicacions de l’antropologia, i el quart se centra en les especialitzacions a partir de les assignatures optatives i la realització d’un treball final.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

120

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 72,3%, castellà 27,7%  
Nota de tall

5,000 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisRAUL MARQUEZ PORRAS
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Soc estudiant d'antropologia

i estudio a la Universitat de Barcelona

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament?

 • Tenir un coneixement i una comprensió de la diversitat de societats i cultures humanes, i apreciar-ne la complexitat i riquesa potencials, per poder explicar les causes d'aquesta varietat.
 • Conèixer i desenvolupar l'estudi comparat de les societats humanes.
 • Tenir un coneixement detallat dels àmbits temàtics de l'antropologia social i cultural (processos econòmics i ecològics; sistemes de parentiu i relacions de gènere, estructures polítiques i jurídiques; creences, religió i rituals, i sistemes simbolicocognitius) en relació amb la diversitat cultural i les implicacions per a la comprensió i la resolució de problemes socials.
 • Conèixer la importància del treball del camp empíric com a mètode primari per a la recollida de dades per a la generació de teories antropològiques.
 • Adquirir els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès en la diversitat social i cultural, i en les múltiples expressions i els fenòmens de multiculturalitat propis de les societats contemporànies, com també les situacions de convivència i conflicte noves que originen.
 • Inquietud per adquirir una mirada crítica, competent i compromesa amb realitats socials noves.
 • Es recomana de cursar el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.
 • Capacitat lectora comprensiva i crítica que permeti de posicionar-se i decidir entre la diversitat de criteris.
 • Coneixement suficient d'anglès per poder accedir a la bibliografia especialitzada.
 • Coneixements bàsics d'informàtica, tant per a l'estudi com per a l'ús de recursos electrònics.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del Portal d'Estudiants. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Geografia Humana 1r semestre Formació bàsica 6
Història Contemporània Comparada 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 1r semestre Formació bàsica 6
Sociologia 1r semestre Formació bàsica 6
Tècniques Instrumentals 1r semestre Formació bàsica 6
Antropologia de la Societat Contemporània 2n semestre Formació bàsica 6
Món Actual 2n semestre Formació bàsica 6
Població i Demografia 2n semestre Formació bàsica 6
Taller d'Etnografia 2n semestre Formació bàsica 6
Teoria Social 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Taller Seminari Anual Obligatòria 6
Treball Final de Grau Anual Treball final de grau 12

Itineraris i mencions

Antropologia Social i Cultural
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 750 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Sílvia Bofill Poch. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza el cap d'estudis.

 

Informació institucional 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Relacions interculturals i diversitat cultural: mediadors intercultural, tècnics de suport a personal sanitari.
 • Patrimoni etnològic: conservadors, tècnics, editors de publicacions, gestors del coneixement, dinamitzadors culturals.
 • Desenvolupament territorial i cooperació internacional: agents i tècnics en desenvolupament social, gestors i avaluadors de programes, personal d'agències d'ajuda, mediadors interculturals, experts en societats indígenes o de coneixement local.
 • Promoció i gestió cultural: tècnics, assessors de programes de polítiques culturals, formadors d'agents socioculturals, promotors culturals.
 • Docència i recerca: professors en ensenyament secundari, formadors en diversitat cultural, col·laboradors en mitjans de comunicació.
 • Recerca aplicada, assessories i intervenció social.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 728 - 934 037 729

Bústia de consultes