Presentació

El grau en Belles Arts forma en la pràctica i el pensament artístics, tenint en compte tant l’especificitat de les diferents disciplines com la realitat transdisciplinària de l’art contemporani.

Ofereix una docència presencial de qualitat i capacita cap a una recerca de prestigi.
El grau en Belles Arts té l’objectiu de formar professionals de l’art en els àmbits de creació, producció, difusió i recerca del fet artístic i del procés creatiu.

Disposa de tallers i laboratoris tecnològics perfectament equipats per donar resposta a les necessitats creatives i experimentals dels estudiants.

Capacita per a la creació artística en els àmbits de l’audiovisual, el dibuix, l’escultura, la fotografia, el gravat i la pintura, i de tots els que siguin producte de la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat amb una vocació pròpia de la creació artística.

Capacita també per a la gestió museística i cultural de l’art; per a l’assessorament i consultoria en art i cultura visual; per a l’ensenyament de l’art en relació amb l’educació reglada, departaments pedagògics i recerca de museus i qualsevol altra oferta formativa vinculada a l’art.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

300

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 76,2%, castellà 23,5%, anglès 0,3%
Nota de tall

8,280 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARTA NEGRE BUSO
Adreça electrònicace.belles.arts@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Et presentem la Facultat de Belles Arts: ensenyaments, espais, sortides professionals i ambient general de convivència.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Belles Arts té per objectiu la formació de professionals de l'art en els àmbits de creació, producció, difusió i recerca del fet artístic i del procés creatiu. La recerca experimental és un objectiu implícit i transversal en tot el grau. Aquest grau capacita per a la creació artística en els àmbits que s'imparteixen en el grau (audiovisual, dibuix, escultura, fotografia, gravat i pintura) i tots aquells que siguin producte de la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat amb una vocació pròpia de la creació artística. Capacita també per a la gestió museística i cultural de l'art; per a l'assessorament i consultoria en art i cultura visual. Capacita per a l'ensenyament de l'art en relació amb l'educació reglada, departaments pedagògics i recerca de museus i qualsevol altra oferta formativa vinculada a l'art.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per aplicar el vocabulari i els codis de les arts visuals i de la pràctica professional.
 • Habilitat per distingir i fer servir els materials, instruments i processos de la producció i creació artística.
 • Habilitat per fer servir les modalitats de producció, tècniques i tecnologies aplicades a l'art.
 • Capacitat per comprendre i valorar els discursos artístics a partir de l'anàlisi d'obres i textos d'artistes.
 • Coneixement i comprensió crítica de les tendències, conceptes i discursos artístics.
 • Habilitat per realitzar produccions artístiques.
 • Habilitat per escollir i dissenyar la presentació o exposició de l'obra artística o del seu projecte.
 • Capacitat per comprendre i relacionar la producció artística amb els factors culturals, socials, polítics i econòmics.
 • Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.
 • Coneixement del funcionament bàsic de la gestió cultural vinculada a l'art.
 • Capacitat per conèixer i aplicar els principis bàsics de les metodologies de recerca vinculades al treball acadèmic i la creació artística.
 • Capacitat per resoldre eficientment els problemes derivats del procés d'experimentació artística, mitjançant estratègies tècniques i conceptuals adequades.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat per al grau de Belles Arts és el d'alumnes procedents del batxillerat artístic, científic, tecnològic i cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny. L'alumnat que accedeixi al grau de Belles Arts ha de tenir una maduresa personal que suposi una aptitud oberta i positiva, una gran autoestima, un caràcter constant i empàtic. Així mateix, l'alumnat ha d'estar dotat d'habilitats comunicatives suficients: domini verbal i escrit en castellà, català i anglès; domini de tècniques de comunicació suficients en la transmissió d'opinions, sentiments i intencions. Finalment, l'alumnat ha de disposar d'una sensibilitat intuïtiva i habilitat en la creació i l'art. He de tenir també caràcter emprenedor en activitats de projecció social, cultural i artística i que, desitgi promocionar-se personalment davant el pensament crític i artístic.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 48
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Dibuix I Anual Formació bàsica 12
Escultura I Anual Formació bàsica 12
Pintura I Anual Formació bàsica 12
Conceptes de l'Art Modern 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Fotografia 1r semestre Obligatòria 6
Aplicacions Digitals 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Audiovisual 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Taller de Creació II 1r semestre Obligatòria 12
Visualitats Contemporànies 1r semestre Obligatòria 6
Conceptes de l'Art Contemporani 2n semestre Obligatòria 6
Taller de Creació III 2n semestre Obligatòria 12
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Actituds Interdisciplinàries: Espai, Lloc i Naturalesa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Anatomia Artística 2n semestre Optativa 6
Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social 1r semestre Optativa 6
Art i Intervenció Social 2n semestre Optativa 6
Art i Teixit 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Art Sonor 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Art, Tecnologia i Impressió 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Confluències en el Trajecte Personal. Espais de Creació i Espais de Difusió 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Cosmovisions Crítiques en Arts i Tecnologies 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Creativitat Artificial i Pràctica Artística 2n semestre Optativa 6
Dibuix Contemporani, Documentació Gràfica i Pràctiques d'Arxiu 1r semestre Optativa 6
Dibuix de Moviment 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dibuix i Animació 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Escrits de l'Artista 2n semestre Optativa 6
Escultura i Materials de la Terra 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Escultura Sonora 2n semestre Optativa 6
Expansions de la Pintura 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Feminismes, Cooperació i Cocreació 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fosa i Creació Escultòrica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Iconologia 1r semestre Optativa 6
Il·lustració Creativa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Imatge Extensa 2n semestre Optativa 6
Imatge, Narració i Memòria 2n semestre Optativa 6
Intervencions Gràfiques en Escena i Performance 2n semestre Optativa 6
Introducció a la Teràpia Creativa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Investigació Basada en les Arts 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Laboratori Analògic en Blanc i Negre: El Negatiu i la Còpia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Les Arts en Trànsit: Visions Nòmades 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Llum, Escenografia i Performance 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Llum i Luminotècnia 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Modelatge en 3D 1r semestre Optativa 6
Models, Maquetes i Prototips 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Narratives i Metodologies de la Figuració Pictòrica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Paisatgismes 2n semestre Optativa 6
Pintura i Il·lustració Contemporànies: Interseccions 1r semestre Optativa 6
Processos Artesanals i Art Contemporani 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Processos Documentals 1r semestre Optativa 6
Reproductibilitat: Idees i Processos 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sistemes de Representació 1r semestre Optativa 6
Tècniques Pictòriques Tradicionals i Experimentals 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Transformacions en el Paisatge: Memòria i Espai Públic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Videoart i Cinema Experimental 1r semestre
2n semestre
Optativa 6

Itineraris i mencions

Belles Arts
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

El Pla d'estudis de l'ensenyament no ofereix la possibilitat de cursar pràctiques ni obligatòries ni optatives.

Es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques és el professor Aramis Enrique López Juan.

 

 Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • En la creació artística, com a artista plàstic o visual, en totes les matèries de l'ensenyament del grau.
 • En branques d'activitat econòmica vinculades a les indústries culturals.
 • En activitats de comissariat o conservació, gestió museística i cultural de l'art.
 • En assessorament i consultoria en art i cultura visual. Dins l'àmbit de l'educació reglada, departaments pedagògics i de recerca dels museus i qualsevol altra oferta formativa vinculada a l'art.

 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 034 051
sec.ba@ub.edu

 

Bústia de consultes