Presentació

El grau en Gestió i Administració Pública forma professionals per gestionar, dirigir, administrar, organitzar, assessorar i avaluar qualsevol administració pública o empresa privada que treballi per a l’administració.

El grau en Gestió i Administració Pública desenvolupa el coneixement sobre les administracions públiques i la seva activitat des d’una perspectiva interdisciplinària i estretament vinculada a la realitat professional dels diferents nivells d’administració, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar de manera òptima els càrrecs tècnics de nivell superior i de comandament en el sector públic.

Els objectius es projecten, sobretot, en l’àmbit de la gestió economicofinancera, juridicoadministrativa i de gestió de persones, sense oblidar altres disciplines com ara la ciència de l’administració, les polítiques públiques o les tècniques de gestió pública, que complementen la visió generalista i pluridisciplinària del pla d’estudis del grau.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

80 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 59,6%, castellà 40,4%
Nota de tall

7,580  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisMARC VILALTA REIXACH
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Es pretén que els estudiants adquireixin habilitats i coneixements per ocupar llocs de treball de gestió tècnica. Els objectius es projecten sobre l'àmbit de la gestió econòmica i financera, juridicoadministrativa i de gestió de les persones.

Els objectius del grau de Gestió i Administració Pública són equivalents als de les titulacions d'administració d'empreses, però es refereixen a una realitat objectivament diferent, la de les administracions públiques.

Les administracions controlen i ordenen una part substancial de l'activitat privada, n'incentiven una altra i presten serveis als ciutadans de contingut econòmic, personal, social o territorial.

Es pretén proporcionar coneixements que permetin de gestionar i dirigir organitzacions públiques o parapúbliques des d'una perspectiva professional.
 

Competències

Competències transversals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques)
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).


Competències específiques

 • Coneixement dels fonaments del sistema jurídic i el marc constitucional espanyol.
 • Coneixement dels fonaments de l'economia.
 • Coneixement dels fonaments de la ciència política i del sistema polític espanyol.
 • Coneixement dels fonaments de la sociologia i capacitat per aplicar les estratègies d'investigació sociològica.
 • Coneixement de les principals eines de l'estadística i capacitat per aplicar-les a la gestió pública.
 • Coneixement dels aspectes més rellevants de la història política i social contemporània i saber relacionar-los amb el paper actual de les administracions públiques.
 • Capacitat per utilitzar aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa i financera.
 • Coneixement de l'organització i funcionament de les administracions públiques, en l'àmbit nacional i de la Unió Europea, des d'una aproximació jurídica, econòmica i política.
 • Capacitat per aplicar els principals instruments i recursos utilitzats en els diferents àmbits de la gestió pública.
 • Capacitat per aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.
 • Capacitat per gestionar els aspectes economicofinancers relacionats amb l'activitat de les administracions públiques.
 • Capacitat per aplicar els diferents règims jurídics d'ocupació pública i  per planificar i organitzar les persones que treballen en les administracions públiques o en altres organitzacions.
 • Coneixement de les especificitats de la gestió pública en l'àmbit local.
 • Capacitat per aprofundir en coneixements i tècniques complementaris a la formació general del gestor públic o relatius a àmbits especialitzats de la gestió pública.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Al grau hi han d'accedir persones que tinguin una certa vocació o interès pels afers públics; que no quedin indiferents davant l'eficàcia o ineficàcia de les organitzacions públiques, sinó que creguin que un o altre resultat transcendeix en la vida del conjunt dels ciutadans.

Els futurs estudiants han de rebre una formació professional per adquirir les habilitats i coneixements que els permetin treballar en organitzacions públiques i parapúbliques i han de ser capaços de poder veure les administracions públiques com a ofertadors d'ocupació i com a possibles clients. Una relació professional prèvia dels futurs estudiants amb l'entorn de les administracions públiques pot millorar la motivació per seguir la formació que ofereix el grau de Gestió i Administració Pública.
 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Tràmits vinculats a la matrícula

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Contractació i Serveis Públics 1r semestre Obligatòria 6
Dret Civil: Persones, Contractes i Béns 1r semestre Obligatòria 6
Pràctiques Externes 2n semestre Pràctiques 12
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6

Itineraris i mencions

Menció en Gestió Pública Local
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 12 crèdits (300 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Jordi Andreu. 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Un graduat en Gestió i Administració Pública rep la formació necessària per ocupar llocs de treball d'administració, gestió i assessorament en els àmbits següents:
 

Administracions públiques i ens que integren el sector públic:

 • Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya)
 • Administració de l'Estat.
 • Administració local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, àrees metropolitanes).
 • Entitats gestores de la Seguretat Social.
 • Universitat i altres institucions educatives.
 • Entitats de dret públic o privat vinculades a les administracions públiques (Transports Metropolitans de Barcelona, Agència Catalana de Consum, Agència Catalana d'Habitatge, etc.).

Empreses contractades per l'Administració o que hi col·laboren:

 • Hospitals concertats.
 • Concessionaris.
 • Empreses que presten serveis a l'Administració o l'assessoren.
 • Tercer sector que col·labora amb la prestació de serveis socials.
 • Tercer sector que duu a terme activitats d'interès públic subvencionades per l'Administració.
   

Empreses o persones que representen i defensen els drets i interessos de tercers davant de l'Administració:

 • Consultories.
 • Despatxos professionals.
 • Gestories administratives.

 

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu

Bústia de consultes