Presentació

El grau en Història ofereix les eines, els mètodes i tècniques indispensables per interpretar el passat, i proporciona una formació essencial per entendre i explicar el present, i per preparar el futur.

Permet tenir un coneixement ampli de la història i aprofundir en una època concreta.
El grau en Història proporciona un coneixement dels mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi pròpia de la disciplina. Forma en la recerca i difusió de coneixements, i en la gestió d’informació i de recursos relacionats amb el patrimoni cultural.

Analitza el comportament de les societats humanes al llarg de la història a partir del principi de multicausalitat i amb la relació de fenòmens de diferent naturalesa (polítics, econòmics, culturals, etc.).

Capacita per construir una argumentació històrica congruent i per fer-la comprensible als altres, expressant-la amb claredat i coherència, tant verbalment com per escrit, i emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina.

Contribueix a generar estima pel passat i pel patrimoni històric, cultural, artístic i arqueològic, a més de servir també al reconeixement de la diversitat de cultures i civilitzacions. Fomenta el respecte pels valors i per les tradicions culturals foranes i pel desenvolupament de la consciència cívica.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
  • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

255 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 74,8%, castellà 25,2%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMERITXELL TOUS MATA
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

La Facultat

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Proporcionar coneixements per a la comprensió del passat i de la configuració del present, fent-los comprensibles a altra gent; dels esdeveniments i els canvis en la humanitat en una dimensió històrica, espacial i cultural; dels mètodes d'anàlisi, incloent-hi l'examinació crítica de qualsevol font històrica, i l'ús de mitjans d'obtenció d'informació, com ara la informàtica; dels conceptes rellevants en recerca històrica, i de la consciència que els interessos i problemes històrics són susceptibles de canvi. Valorar críticament la història i el balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets. Conèixer la contribució d'altres àrees, i la importància del treball en equips multidisciplinaris. Expressar-se clarament i coherentment, usant terminologia històrica, i tenir coneixements d'altres idiomes per enriquir la visió de la realitat. Oferir una formació completa, que incorpori al mercat laboral i que doni accés a estudis de màster i doctorat. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Arts i Humanitats Centre: Facultat de Geografia i Història

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: El perfil d'ingrés per als futurs estudiants és el propi de les ciències humanes i socials. És recomanable que l'alumnat hagi adquirit prèviament: Coneixements d'història, però també de disciplines com ara la filosofia, la literatura i la geografia. Un bon nivell d'expressió orals i escrites, com també de comprensió lectora, i una actitud analítica. Un nivell d'idioma estranger que permeti una bona comprensió de la bibliografia, i progressivament una comprensió del llenguatge parlat, com també de l'expressió oral. Familiaritat amb una llengua antiga, habitualment el llatí, sobretot si es té interès en el món antic o medieval. Habilitats bàsiques d'informàtica. És fonamental que l'elecció d'estudis en Història respongui a una inquietud de l'estudiant per les qüestions i el treball propis d'aquesta disciplina.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 132
Optativa 36
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Antropologia i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Arqueologia 1r semestre Formació bàsica 9
Art i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Pensar la Història: Escoles, Teories, Interpretacions 1r semestre Formació bàsica 9
Fonts Històriques 2n semestre Formació bàsica 6
Geografia i Història 2n semestre Formació bàsica 6
Història Antiga 2n semestre Obligatòria 9
Prehistòria 2n semestre Obligatòria 9
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Epigrafia i Numismàtica 1r semestre Formació bàsica 6
Gènere i Història 1r semestre Formació bàsica 6
Història Medieval 1r semestre Obligatòria 9
Història Moderna 1r semestre Obligatòria 9
Història Contemporània 2n semestre Obligatòria 9
Món Actual 2n semestre Obligatòria 9
Paleografia i Diplomàtica 2n semestre Formació bàsica 6
Recursos Informàtics i Mètodes Quantitatius en Història 2n semestre Formació bàsica 6

Itineraris i mencions

Història
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 750 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Angel Casals Martínez. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza el cap d'estudis.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents: Docència en ensenyament secundari. Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia. Institucions i empreses de serveis culturals i turístics. Assessoria i formació en temes d'interès per a la societat actual: conflictes i convergències del món actual, globalització, gènere, multiculturalisme, racisme, drets humans, etc. Arxius i biblioteques. Documentació històrica. Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials. Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades. Administració pública. Gestió de projectes internacionals. Gestió de recursos humans. Elaboració i supervisió de materials de contingut històric en suport electrònic. Elaboració d'informes i edició de publicacions. Activitats relacionades amb temes de desenvolupament i cooperació. Altres: direcció de serveis comercials, industrials i públics, professions relacionades amb negocis, etc.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 728 - 934 037 729

Bústia de consultes