Presentació

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada
Àmbit de coneixement Ciències de la Salut
Crèdits 240
Durada 4 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit 99,41 €
Pràctiques externes
Dades del Grau Indicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? El títol de grau d'Infermeria té com a objectiu capacitar personal d'infermeria generalista, amb formació científica i actitud crítica, reflexiva i humanista per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i les cures de les persones, de les famílies i de la comunitat. En l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals les funcions de planificació, d'organització, de direcció i d'avaluació, amb la finalitat de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les cures de les persones malaltes o incapacitades. Per tant, els estudis de grau d'Infermeria pretenen que els futurs titulats: - Adquireixin coneixements tant de la ciència infermera, com de les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, les famílies, els grups i la comunitat. - Desenvolupin habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres. - Aconsegueixin la capacitat d'establir relacions positives amb les persones amb les quals interaccionen. - Adquireixin la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, amb respecte pels valors i els drets de la persona, per mantenir en qualsevol situació la seva dignitat. - Desenvolupin el pensament crític i la pràctica reflexiva, i utilitzin la metodologia i l'evidència científica per prendre decisions de cures infermeres. Mitjançant la realització de pràctiques en centres assistencials, l'alumnat té l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides a l'aula i explorar, a la vegada, les diferents realitats assistencials del nostre entorn. D'aquesta manera, s'orienta cap a la inserció laboral i la formació de postgrau. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Ciències de la Salut Centre: Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu (centre adscrit)

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Domini del català i el castellà, i d'una llengua no oficial (preferentment l'anglès). Coneixements bàsics en biologia, química, física i matemàtiques. Ús de l'ordinador i de les noves tecnologies a nivell d'usuari. Capacitat d'aprenentatge autònom, de treball en equip, d'anàlisi i de síntesi, de lideratge, de cerca de fonts bibliogràfiques, de gestió del temps per millorar l'eficàcia de l'aprenentatge. Motivació davant l'elecció del grau. Consciència de la necessitat de formació contínua al llarg de la vida. Capacitat per comprendre sense dificultat textos científics. Interès per la cura de la salut i de les persones. Interès per treballar en grup. Capacitat d'adaptació a situacions noves.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 6
Pràctiques externes 84
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Formació bàsica 9
Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge Formació bàsica 15
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics Obligatòria 12
Anatomia Humana Formació bàsica 6
Fisiologia Formació bàsica 6
Bioquímica i Nutrició Formació bàsica 6
Infermeria de Salut Pública i Comunitària Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Estades Clíniques I Pràctiques 12
Infermeria Clínica I Obligatòria 12
Ètica i Legislació en Infermeria Obligatòria 6
Farmacologia Clínica Formació bàsica 6
Instruments dels Estudis de Salut Formació bàsica 6
Gestió i Lideratge Infermer Obligatòria 6
Infermeria Gerontològica Obligatòria 6
Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Estades Clíniques II Pràctiques 22
Estades Clíniques III Pràctiques 20
Infermeria Clínica II Obligatòria 9
Infermeria Comunitària Obligatòria 9
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Infermeria de la Infància i l'Adolescència Obligatòria 6
Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva Obligatòria 6
Infermeria de Salut Mental Obligatòria 6
Treball Final de Grau Treball final de grau 6
Pràcticum Pràctiques 30
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anglès en Ciències de la Salut Optativa 3
Aplicació del Mètode de Recerca en Infermeria Optativa 3
Coaching per Cuidar i Cuidar-se Optativa 3
Complementació Nutricional en Infermeria Optativa 3
Cooperació, Solidaritat i Voluntariat: Eines de Transformació Social Optativa 3
Desenvolupament i Projecció Professional en Infermeria Optativa 3
Dilemes Ètics en Infermeria Optativa 3
El Cinema com a Eina d'Anàlisi Social Optativa 3
El Consum de Substàncies Psicoactives: Abordatge des de la Infermeria Optativa 3
El Poder de la Ment i la Comunicació Efectiva Optativa 3
Emergències Prehospitalàries Optativa 3
Ensenyament Clínic en Infermeria Optativa 3
Ergonomia Hospitalària i Mecànica Corporal Optativa 3
Estades Clíniques II Pràctiques 24
Estades Clíniques III Pràctiques 18
Formació Pedagògica Optativa 3
Gestió de Conflictes i Mediació en Organitzacions de Salut Optativa 3
Habilitats de Desenvolupament Personal Optativa 3
Infeccions i Riscos Hospitalaris Optativa 3
Introducció a la Infermeria Infantil mitjançant l'Aprenentatge Servei Optativa 3
Introducció a les Teràpies Naturals en Infermeria Optativa 3
La Infermeria en les Cures Pal·liatives Optativa 3
La Relació Assistencial: Recursos Corporals, Psicològics i Comunicatius Optativa 3
Metodologies Participatives Aplicades en Educació per a la Salut Optativa 3
Nocions de Medicina Naturista i Homeopatia Optativa 3
Salut, Gènere i Societat Optativa 3
Salut i Diversitat Cultural Optativa 3
Salut i Medi Ambient Optativa 3
Salut, Societat i Cultura Optativa 3
Sexualitat Humana Optativa 3
Suport Documental en Infermeria Optativa 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 30 crèdits (750 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Maria Helena Viñas Llebot.. 

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El grau capacita per a l'exercici professional de la infermeria

Dades del sistema universitari català

Contacte

Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu (centre adscrit)
C/ Sant Benito Menni, 18-20 - 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Secretaria: 93 280 09 49
campus.eui@sjd.edu.es