Presentació

El grau en Química proporciona coneixements sobre les transformacions que tenen lloc en qualsevol procés químic, tant materials com de l’entorn natural o dels éssers vius. També forma en tècniques de laboratori dirigides al seguiment de processos i a la preparació, caracterització i anàlisi de compostos.
El grau en Química dona formació teòrica i experimental sobre què és la matèria i com es pot analitzar i transformar, tant des del vessant científic com pel que fa a l’aplicació industrial.

La química és una de les branques de la ciència que més contribueix al benestar de les societats desenvolupades; és difícil trobar una àrea científica, tecnològica o industrial que no requereixi la química de manera directa o indirecta.

El grau en Química té com a objectiu preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme l’activitat professional tant a la indústria com a l’ensenyament. També és el punt de partida per accedir a estudis de postgrau més especialitzats, orientats a la recerca, el desenvolupament i la innovació.

D'acord amb diferents rànquings nacionals i internacionals, la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona és la millor de l’estat espanyol per cursar aquest grau, ja que està entre les cent millors del món.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Enginyeria i Arquitectura
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

180 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 72,4%, castellà 27%, anglès 0,5%
Nota de tall

10,074 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisARNALD GRABULOSA RODRIGUEZ
Adreça electrònicacapest-quimica@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Experiències d'antics estudiants del grau

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Química es planteja els objectius generals següents:

 • Inculcar als estudiants l'interès per aprendre química.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques que puguin aplicar a la solució de problemes d'índole química.
 • Proporcionar als estudiants les eines que els permetin adquirir habilitats i destreses valuoses en qualsevol àmbit de la ciència.
 • Proporcionar una base de coneixements i competències que permeti als estudiants continuar els seus estudis, tant en àrees especialitzades com en àrees multidisciplinàries.
 • Generar la capacitat de valorar la importància de la química en els contextos industrial, econòmic, mediambiental i social.
   

Competències

Competències bàsiques

 • Compromís ètic.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Sostenibilitat.
 • Capacitat comunicativa.
 • Resolució de problemes.
 • Presa de decisions.
 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

Competències específiques

 • Capacitat per demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes bàsics de la química.
 • Capacitat per relacionar, diferenciar i reconèixer el comportament dels elements químics i els seus compostos i per predir-ne les propietats, estructura o reactivitat.
 • Capacitat per manipular amb seguretat productes químics i per fer una valoració dels riscos en l'ús d'aquests, així com en els procediments de laboratori i en la indústria.
 • Capacitat per dur a terme procediments estàndard de laboratoris implicats en treballs analítics o de síntesi en relació amb sistemes químics.
 • Capacitat per reconèixer i analitzar nous problemes, tant de tipus qualitatiu com de tipus quantitatiu, i per plantejar estratègies per poder solucionar-los.
 • Capacitat per avaluar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació químiques.
 • Capacitat per dissenyar, elaborar i executar projectes en l'àmbit de la química.
 • Capacitat per conèixer i comprendre els fonaments teòrics dels principals processos industrials, així com dels materials més adequats en cada cas.
   

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els futurs estudiants del grau de Química haurien d'haver cursat una modalitat de batxillerat en què hi hagi la matèria de química. Per assegurar-ne una bona incorporació, és recomanable que l'estudiant tingui un bon nivell de química, física i matemàtiques, habilitat manual per manipular material de laboratori i coneixements bàsics d'anglès i informàtica.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 24
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Física I 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Matemàtiques I 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Química Aplicada I 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Química Bàsica I 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Física II 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Matemàtiques II 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Química Aplicada II 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Química Bàsica II 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Recursos Informàtics per a la Química 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Bioinorgànica 1r semestre Optativa 3
Biomaterials 2n semestre Optativa 3
Bioquímica Analítica i Anàlisi Clínica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Bioquímica i Microbiologia Industrials 1r semestre Optativa 6
Cristal·lografia 1r semestre Optativa 3
Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte 2n semestre Optativa 6
Entorn Professional 2n semestre Optativa 3
Gènere, Ciència i Tecnologia 1r semestre Optativa 3
Geoquímica 2n semestre Optativa 3
Innovació i Creativitat en Organitzacions 2n semestre Optativa 3
Introducció a la Nanotecnologia 2n semestre Optativa 3
Materials i Medi Ambient 1r semestre Optativa 3
Materials Inorgànics 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Organometàl·lics 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Polímers en la Indústria 1r semestre Optativa 3
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 12
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 9
Processos Industrials i Catàlisi Aplicada 2n semestre Optativa 3
Química Ambiental 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Química Analítica del Medi Ambient i de l'Alimentació 2n semestre Optativa 3
Química Analítica en l'Àmbit Farmacèutic i en Bioanàlisi 1r semestre Optativa 3
Química Bioorgànica 2n semestre Optativa 3
Química Computacional 1r semestre Optativa 3
Química Orgànica Estructural i Espectroscòpica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Química Supramolecular 2n semestre Optativa 3
Quimiometria 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Reconeixement i Interaccions Moleculars 2n semestre Optativa 6
Síntesi Orgànica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Sistemes Col·loïdals i Macromolècules 1r semestre Optativa 3
Superfícies i Catàlisi 2n semestre Optativa 3
Tècniques de Comunicació, Divulgació i Didàctica 1r semestre Optativa 6
Tècniques de Separació 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Tecnologia Electroquímica 1r semestre Optativa 3
Tecnologies del Medi Ambient 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Química
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis del grau en inclou tres assignatures optatives de pràctiques externes de 6, 9 o 12 crèdits (180, 270 i 360 hores respectivament) de les quals només se'n pot cursar una durant tot el grau.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Arnald Grabulosa.

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Ser graduat en Química et capacita per treballar en un ampli ventall de sectors:

 • Empreses i laboratoris de recerca on s'investiga sobre la síntesi de nous compostos o el desenvolupament de nous processos.
 • Laboratoris on es fan anàlisis de qualsevol tipus de substàncies (incloses les anàlisis clíniques).
 • Empreses dedicades al disseny i enginyeria de processos químics, als arbitratges o peritatges, o al control i elaboració de normes i especificacions, tant de processos com de productes.
 • Sector de l'educació, una vegada complementats els estudis amb un màster professionalitzador en educació secundària.
   

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Química

Martí i Franquès, 1 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 200
secretaria.quimica@ub.edu

Bústia de consultes