Altra oferta formativa

Conscients de la importància de la necessitat de complementar, ampliar i actualitzar coneixements en un món canviant, la Universitat de Barcelona ofereix tota una sèrie de cursos i activitats que s’adrecen tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Llengua catalana

Els cursos de llengua catalana que organitzen els Serveis Lingüístics s’adrecen bàsicament a la comunitat universitària, però també estan oberts al públic en general. S’ofereixen cursos des del nivell inicial al nivell avançat en modalitat presencial i en diversos centres de la UB, tant durant el curs acadèmic com a l’estiu.


Llengües estrangeres

El coneixement de llengües estrangeres és un requisit que ha esdevingut bàsic i imprescindible en la societat actual i que beneficia tant els estudis universitaris com a l’hora de buscar feina. L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ofereix la possibilitat d’estudiar idiomes, des del nivell principiant fins al nivell superior, mitjançant cursos generals, específics i de preparació d’exàmens internacionals. També ofereix exàmens per a la certificació oficial de llengua espanyola


Espanyol com a llengua estrangera
Estudis Hispànics de la Universitat de Barcelona ofereix cursos d’espanyol com a llengua estrangera des del nivell principiant fins al de perfeccionament.

 Universitat de l’Experiència
Lʼoferta de la Universitat de lʼExperiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior.

Activitats d’estiu

Cursos d’estiu en àrees molt diverses per acostar la Universitat a nous públics i nous escenaris.

dret

Activitats de curta durada

Us presentem les activitats formatives de curta durada promogudes i impulsades per la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una oferta adreçada a persones interessades en la matèria. No s'estableix cap requisit d'accés de manera general, sens prejudici que se'n puguin fixar algun d'específic per a una determinada activitat. La superació de l'activitat formativa comporta l'expedició d'un document acreditatiu sense cap qualificació associada.


Formació d'IL3-UB

Formació permanent i formació a mida per a les empreses oferta per l'institut de formació continuada de la Universitat de Barcelona, IL3-UB.